Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефто продукти ПДФ Печат Е-мейл
Нормативни документи

В Държавен вестник бр. 90 от 11 ноември 2005 г. е публикувана Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефто продукти

С наредбата се определят изискванията за

 • събирането,

 • временното съхраняване,

 • транспортирането,

 • оползотворяването и

 • обезвреждането

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Освен това наредбата регламентира дейностите, които трябва да се предприемат, за да се предотвратява и ограничава замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

Наредбата определя начините за въвеждане и функциониране на екологосъобразна система за управление и контрол по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

Един от основните начини за оползотворяване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, който предвижда наредбата е чрез регенериране. Когато техническите, икономическите и организационните условия не позволяват регенериране е предвидено те да се изгарят с оползотворяване на енергията или временно да се съхраняват до предаването им за обезвреждане.


Наредбата забранява:

 • изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;

 • съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата;

 • третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;

 • нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

 • предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават съответните разрешителни;

 • смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;

 • смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;

 • изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;

 • извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

 • депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти.

  Наредбата се приема на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците и влиза в сила от 1 януари 2006 г.

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.