Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Към високотемпературните (термоустойчиви) смазки е прието да се отнасят материали, които са способни в течение на дълго време да осъществяват своите смазочни и защитни функции при температури, превишаващи +150 °С.

Смазка високотемпературна – това не е каква да е определена марка смазка, а общото име за различни класове термоусточиви смазочни материали.

С какво те се отличават от традиционните смазки и какви са изискванията към тях? Какви са и къде се използват? Какви термоустойчиви смазки са най-добри?

На тези въпроси ще се постараем да дадем отговор в статията.

Отличия на високотемпературните смазки от традиционните

И високотемпературните и традиционните смазки добре работят в обикновени условия, при стайна температура. При нагряване те се държат различно. 

При +80 °С някои видове пластични смазки (например калциевите) се разкапват и изтичат от триещите възли.

У литиевите смазки температурата на прокапване е много по-висока- +130 °С. Но всички традиционни смазки при нагряване губят смазочна способност и престават да изпълняват своите функции. 

Те изсъхват и се коксуват, изтичат, изгарят и т.н.

Термоустойчивите смазки отлично работят при високи температури в по-широк диапазон. Някои от тях остават ефективни до +250...+300 °С. Някои композиции на основа твърди смазки са способни да издържат температури до +1500 °С.

За да се достигнат високотемпературни свойства, състава на смазките за всяко изпълнение внимателно се подбира.

Понякога максималната работна температура се достига с добавяне в състава на материалите специални присадки.

Често задачата по повишаване на горната граница на работни температури се решава с помощта на използване на други базови компоненти. Например, синтетични масла, комплексни сгъстители или сгъстители на основе флуорпласт осигуряващи на материалите по-висока термоустойчивост.

Съществуват термоустойчиви материали, които използват двоен механизъм на смазване. До достигане на определени температури те действат, като традиционни смазки, а при по-нататъшно нагряване – като твърди.

Използването на специални компоненти и технологии при производството на високотемпературни смазки съществено увеличава тяхната стойност. Това определя тяхното отличие от традиционните смазки и по условие на използване. 

Огнеустойчивите материали не е целесъобразно да се използват там, където добре се справят обикновените материали. Те са най-ефективни само в тези възли, които постоянно или с определена периодичност са подложени на въздействие на високи температури.

Какви изисквания се предявяват към термоустойчивите смазки?

Изискванията към термоустойчивите смазки, както и към традиционните материали се определят от конкретните условия при тяхното използване.

Голяма част от промишленото високотемпературно оборудване работи до +200... +250 °С. В отделни случаи на работни процеси до +250...+260 °С.

Съответно, главно изискване за високотемпературния състав се явява съответствието на значенията на горната граница на работни температури с условията, съответстващи на конкретно използване.

Такива смазки трябва да останат в зоната на триене при всякакви температури. Те не трябва да изтичат или изгарят, изсъхват или закоксират. В местата на съприкосновение на триещте се детайли термоустойчивата смазка трябва да осигурява устойчив смазочен слой, предотвратяващ непосредствен контакт на двете повърхности.

Болшинството съвременни механизми се състоят не само от метални детайли. В някои конструкции често се използват детайли от пластмаса или еластомери. Затова към огнеустойчивите сервизни материали често се предявяват изисквания за съвместимост с такива материали.

Термосмазките трябва да съхраняват или незначително да сменят вискозитет в широк температурен диапазон.

Основни видове високотемпературни смазки

Високотемпературните смазки може да се разделят на няколко основни типа:

 • Течни термоустойчиви смазки (масла)
 • Пасти
 • Антифрикционни покрития
 • Пластични смазки

Масла

Термоустойчивите масла се произвеждат на основа нефтени или синтетични (в частност силиконови) масла и могат да съдържат специални присадки, повишаващи устойчивостта към високи температури.

Пасти

Термоустойчива смазка във вид на паста представлява частици твърдосмазочни вещества, диспергирани в голяма концентрация в масла.

Такива материали имат двоен механизъм на смазване. Твърдите частици запълват микронеровностите на повърхностите и ги изглаждат. Твърдите смазки надеждно защитават повърхностите от контакт даже в случаи, когато под действие на натоварване или високи температури течните масла, съдържащи се в пастите, излизат от зоната на триене или се разрушават.

Антифрикционни покрития

Антифрикционните покрития също се състоят от твърди частици. Но те са диспергирани не в масло, а са свързани със специално вещество. След нанасяне на свързващото вещество се образува полимерна матрица, кутийките на които са запълнени с твърди смазки. Болшинството такива материали са способни да издържат колосални натоварвания и температури.

Консистентни смазки

Консистентните смазки се използват за лагери и други възли, в които е невъзможно да се осигури смазване с масло.

Например, конструкции на някои нагряващи се при движение възли на ходова част и спирачни механизми на транспортни средства не разглеждат използване на масла. Много видове промишлено оборудване, работещо при високи температури, също разглежда използване само на консистентни материали.

Термоустойчивите консистентни смазки се различават по вида на сгъстителя.

Натриеви – съхраняват свойства при температури до +200 °С. Но не могат да се използват в условия при контакт с вода и днес практически не се използват.

Материали на основа калциев комплекс се експлоатират при температури, достигащи +200 °С. Те са евтини в сравнение с другите видове термоустойчиви материали, които са намерили широко приложение и се използват практически на всички производства.

Типични представители на такива смазки се явяват УНИОЛ 2М/1, ВНИИНП 207, ВНИИНП 214, и други. При това калциевите комплексни смазки се произвеждат, както с използване на нефтени, така и на синтетични базови масла. Така ЦИАТИМ 221С – това е високотемпературна силиконова смазка.

Полимерни смазки се получават, като в маслото се добавя флуоропласт, полиуретан или други полимерни сгъстители.

Като термоустойчиви материали понякога се използват масла, сгъстени със силикагел.

Области на използване

Силиконовите, калциеви, полимерни смазки, графитовата смазка и други високотемпературни материали са разработени за работа при високи температури широко се използват на предприятия от химическата, енергетичната, керамичната, нефтопреработващата, хранителната, дървообработващата, металургичната  промишленост.

Тези уникални състави намират свое приложение, както в производството, така и в автотранспорта.

По-долу са приведени някои примери за използване на термоустойчиви смазки:

 • Лагери на пещи, сушилни и друго оборудване, работещо при високи температури
 • Резбови съединения на екструдери
 • Оборудване, подложено на действие на радиация
 • Оборудване в хранителното производство
 • Оборудване на линии по производство на гофриран картон
 • Възли на оборудвания по производство и преработка на полимери
 • Лагери на вентилатори
 • Лагери на помпи при изпомпване в химически агресивна среда
 • Лагери на колички за пещ
 • Колесни лагери
 • Дискови спирачниапарати
 • Електрически възли на автомобили
 • Подгряващи свещи
 • Дюзи на дизелови двигатели
 • Резбови съединения на изпускателни тръби
 • Термовалци на принтери
 • Възли на енергетична спирателна арматура
 • Шарнири на сушилни камери
 • Конвейерни вериги

Най-добри високотемпературни смазки

1 място

EFELE SG-394

Прекрасна термо и химически устойчива синтетична смазка с хранителен допуск NSF H1. Произвежда се на основа перфлуорполиетер и ПТФЕ. Диапазон на работни температури от -20 до +260 °C.

Материалът се използва в лагери и направляващи на вафлени, ротационни, етажни, туннелни пещи, етикетиращи автомати, линии за печене и термообработка и т.н.

Използва се в лагери, които работят под въздействие на високи натоварвания, температури и в контакт с агресивна среда, например в мебелното производство, текстилната промишленост, оборудване за гофролинии, конвейерни системи, оборудвания по преработка на полимери, възли на тръбопроводна арматура.

Смазката идеално подхожда за верижни предавки, открити и закрити зъбни предавки, уплътнения, гъвкави валове.

EFELE SG-394 е съвместима с болшинството еластомери и пластмаси, няма температура на прокапване, устойчива на въздействие от химическа агресивна среда. Прекрасно работи във вакуум и запилена среда, притежава високи антикорозионни свойства и окислителна стабилност, а така също предотвратява скокообразно движение и има удължен експлоатационен срок.

2 място

Molykote HP-300

Синтетична смазка на основа ПФПЕ с хранителен допуск. Диапазон на работна температура от -65 до +250 °C.

Използва се в направляващи и лагери на пещи, опаковъчно, възли на оргтехника, която работи под въздействие на високи температури, уплътнения, лагери и други възли на вакуумни системи. Освен това се използва във триещи се възли на оборудване в електронната промишленост и в производството на полупроводници.

Материалът подхожда за верижни предавки, открити и закрити зъбни предавки, уплътнения, гъвкави валци и въжени управления в обвивки, търкалящи и плъзгащи лагери, търкалящи и плъзгащи направляющи.

Molykote HP-300 притежава удължен експлоатационен срок, устойчивост към химически агресивна среда и отмиване с вода. Смазката работи във влажна и запилена среда, вакуум, няма температура на прокапване, предотвратява скокообразно движение и е съвместима с пластмаси и еластомери. Тя също така има много висока стойност в сравнение с EFELE SG-394.

3 място

Klubertemp HB 53-391

Синтетична смазка на основа перфлуорполиетер с удължен експлоатационен срок. Диапазон на работни температури от -20 до +260 °C.

Материалът се използва в лагери на промишлено оборудване, които работят под въздействие на високи натоварвания и температури.

Осигурява продължително смазване, не се разрушава под въздействие на агресивни вещества, не се отмива от вода и защитава от корозия. От минусите следва да се отбележи високата стойност и това, че производителя не предоставя описание на материала в свободен достъп.

4 място

ADDINOL PFPE PREMIUM XH2

Синтетична термоустойчива смазка на основа органичен сгъстител. Диапазон на работни температури от -40 до +280 °C.

Материалът е предназначен за обслужване на тежконатоварени плъзгащи и търкалящи лагери, направляващи ролки на конвейерни системи, възли на лакиращи, сушилни и изпичащи пещи, електромотори, тунелни пещи, вентилатори на горещ газ, безмаслени компресори и т.н. Подхожда за обслужване на различна затваряща и тръбопроводна арматура.

Материалът намалява износване и триене, не се подлага на въздействие на концентрирани киселини, алкални разтвори, разтворители, спирт и халогени. За разлика от предишните материали смазката притежава висока стойност и недостатъчни работни характеристики.

5 място

ТОМФЛОН ПФ 280

Синтетична смазка с PTFE. Диапазон на работни температури от -35 до +280 °C.

Материалът се използва във триещи възли, които работят под въздействие на тежки натоварвания, например търкалящи и плъзгащи лагери, резбови предавки и червячни редуктори. Нетоксичен, съвместим с гуми и полимери, химически устойчив.

Смазката не е предназначена за използване в кислородни установки, но може да се използва във възли на оборудване в хранителната промишленост.

Следва да се знае, че само правилния подбор на високотемпературни смазки с отчитане особеностите на всяко конкретно използване може да повиши експлоатационния срок на механизма и значително да увеличи интервал между обслужването.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Въпросът за това, какво представляват присадките в маслото на двигателя, как те работят и нужни ли са въобще, вълнуват много автомобилисти.

Едни виждат в тях панацея от всички беди и с удоволствие експериментират с новите продукти. Други считат, че всяко моторно масло вече съдържа целия необходим комплекс от нужни компоненти и въвеждането на допълнителна химия може само да влоши свойствата на смазочните течности.

Но по този въпрос няма много обективна информация.

Тук ще разберем, какви присадки се явяват действително ефективни.

Следва ли да се използват присадки в двигателя?

Най-популярни се ползват присадки за моторни масла, като те се делят на две групи- защитни и възстановителни състави.

Първите защитават детайлите на двигателя от триене и износване, повишават ресурса на двигателя, осигуряват в течение на определено време режим на аварийно смазване.

Вторите позволяват до известна степен да се възстанови геометрията на износените детайли, да се намали разхода на масло и гориво, да се повиши компресията, намали нивото на шум при работа на двигателя. Така те встъпват, като конкурент при ремонта на автомобила в автосервиза.

Особен интерес представляват присадките в маслото на двигателя за автомобили с пробег.

Под въздействието на активна реклама, слухове и съвети на водачи активно се използват присадките, често даже в тези случаи, когато за двигателя не са нужни.

Понякога може да се чуят отрицателни отзиви за тези средства. Често те са свързани с неправилна диагностика на проблема на автомобила, неверен избор или използване на една или друга присадка.

Но нееднократните тестове, провеждани с различни състави с използване на специални измервателни средства от авторитетни организации, показват, че при правилно използване някои от тези материали в течение на определено време дават отлични резултати.

Нужно е да се знае, че използването на присадки за двигателя е аналогично с използването на медицински препарати от човек. Ако е здрав, то лекарствата, които го лекуват само ще му навредят. Но напълно може да ги употребява за профилактични средства. Ако той е болен, то профилактикате ще му е  безполезна. Нужни са ефективни таблетки или инжекции.

Така при приемане на решение за това, следва ли да се наливат присадки в двигателя на своя автомобил, следва ва да се замислите.

Кога присадките са необходими?

При възникване на неизправности, свързани с двигателя, автомобилистът може да избере една от мерките по нейната ликвидация.

Може да отиде в сервиз, където ще му проведат диагностика и отремонтират. Това е най-надеждния, но и най-скъп вариант.

Може да пробва да реши проблема самостоятелно, добавяйки в моторното масло малка порция специална автохимия. Този вариант е значително по-евтин. Кой резултат вие е по изгоден вие веднага ще кажете. Но резултата от действието на автохимията ще е временен.

Най-качествените присадки в двигателя съхраняват ефективност и продължават да работят до 50000 км, останалите – значително по-малко.

Затова използването на тези средства е целесъобразно и необходимо в тези случаи, когато е нужен бърз и евтин способ да се отложи посещението на автосервиз и да се продължи в течение на някакъв срок експлоатацията на автомобила. Но в бъдеще ремонта да се избегне няма да се получи.

За новите автомобили може да се използват само някои защитни присадки. Но целесъобразността от тяхното използване всеки за себе си определя сам.

Най-добрите присадки за масло на двигателя

На всеки читател днес е интересно да узнае, коя присадка за двигателя е най-добра от съществуващите на пазара.

Но такъв отговор е невъзможен по няколко причини.

Първо- всички присадки, даже от един производител, имат различно предназначение. Едни са предназначени за нови автомобили други – за  по-стари. Има присадки за бензинови двигатели, има за дизелови или газови. Съществуват присадки за повишаване на компресията, а има и присадка в двигателя за намаляване разхода на масло (макар, че тези параметри са свързани по между си). Във всеки конкретен случай една присадка се оказва оптимално решение, друга показва по-скромни резултати.

 

По-долу е приведен списък с най-добрите присадки в маслото на двигателя- марки и производители.

Suprotec

Присадка за възстановяване на двигател, изминал над 50000 км. Това е руски продукт, който не само възстановява, но и защитава детайлите от фрикционно износване. Suprotec Active Plus работи с бензинови и газови силови агрегата (в това число с никелови и алуминиеви покрития) на леки и малки товарни автомобили.

Tози състав е пригоден за обикновени, турбирани и форсирани двигатели. Те не взаимодействат с моторните масла, следователно не изменят техните експлоатационни свойства. При добавяне в маслото присадката образува на повърхността на детайлите антифрикционен филм, който частично възстановява повреди на детайлите, намалява хлабините между износените детайли.

Използването на състава повишава експлоатационния срок на бензиновия двигател, защитава възлите при повишено натоварване.

Основни плюсове:

 • Облегчава студеното стартиране на двигателя
 • Намалява разхода на масло
 • Икономисва гориво

Минуси:

 • За обработка се изискват две опаковки
 • Висока стойност

XADO

Тази присадка в двигателя от украинско-холандския производител представлява гъсто масло-гел с гранули ревитализант. Попадайки в двигателя, тя покрива тези места, където има повредени повърхности.

Под действието на триене и топлина в пукнатините и вдлъбнатините се формира възстановителен металокерамичен слой, който изглажда всички неравности на повърхностите. След запълване на пукнатините и вдлъбнатините и формирането на нужната микрогеометрия (в течение на 1500-2000 км пробег) процеса на слягване на присадката се прекратява.

При появата на нов дефект отново автоматично се пуска процеса на ревитализация.

Работи в бензинови и дизелови двигатели.

Основни плюсове:

 • Действащите вещества от присадката са във вид на гранули и не встъпват в реакция със щатните присадки в моторното масло
 • Възстановява компресията
 • Намалява разхода на масло
 • Снижава разхода на гориво

Минуси:

 • Обработката е нужно да се провежда в три етапа, като всеки път се използва по една опаковка
 • Висока стойност
 • Сложност при избор на присадки XADO сред голям асортимент от предлагани материали

Ресурс

Основата на присадката за моторно масло Resurs Next са наночастици от калаени, медни и сребърни сплави. Смазочният материал представлява реметализатор, който защитава детайлите от износване, увеличава ресурса на мотора.

За разлика от другите средства RESURS образува на повърхностите порест слой, който удържа в себе си маслото, осигурявайки защита на детайлите даже в тежки режими на работа – в момент на стартиране, спиране, прегряване.

Тя не изменя вискозитета на моторното масло и не запушва маслените канали и филтри.

Използват се за бензинови и дизелови двигатели.

Плюсове:

 • Има ниска стойност

Минуси:

 • Съдейки по коментари, в редица случаи не се забелязват забележими изменения в работата на двигателя

Hi Gear HG2250SMT2

Присадки за масла на двигател Hi Gear американско производство с широка гама продукция за различно предназначение.

Комплексът от присадки за стари двигатели Hi Gear HG2250 съдържа комплекс SMT2, представляващ  синтетичен метален кондиционер второ поколение.

Продуктът е предназначен за усилване свойствата на моторното масло, възстановяване и оптимизация работата на двигателя с вътрешно горене от износване. Позволява да се отложи капиталния ремонт, удължава ресурса до 2 пъти.

Основни плюсове:

 • Възстановява експлоатационните характеристики на моторното масло, подобрява пакета от защитни присадки в маслото
 • Повишава компресията
 • Намалява саждите в маслото
 • Намалява токсичността на изгорелите газове
 • Намалява разхода на гориво

Основни минуси:

 • Краткосрочен ефект на действие

Liqui Moly Сeratec

Защитна антифрикционна присадка от продуктовата гама на Liqui Moly. Предназначена е както за бензинови, така и за дизелови двигатели.

Liqui Moly Ceratec се произвежда на основа молибденов дисулфид, комплекс от органични и керамични компоненти, които ефективно намаляват триенето. Захващайки се за буталните пръстени и стените на цилиндрите, микрочастиците от присадката изглаждат микронеравностите и възстановяват геометрията на повърхностите.

Производителят заявява, че даже при екстремални режими на работа на двигателя защитния ефект от еднократно наливане на присадка се съхранява в течение на 50 000 км пробег. Тази присадка е била разработена още в миналия век и до днес се използва за авиационна и военна техника.

Liqui Moly Ceratec съкращава разхода на масло и гориво, намалява шума при работа, увеличава ресурса на ДВГ.

Основни плюсове:

 • Една от най-дълготрайните и устойчиви присадки
 • Не образува утайки и не се задържа от болшинството филтри
 • Работи с двигатели, снабдени с филтри за твърди частици и каталитически неутрализатори
 • Не намалява експлоатационните свойства на моторните масла

Минуси:

 • Достатъчно сложна в използване
 • Висока цена

Liqui Moly Oil Verlust Stop

Още един продукт от гамата Liqui Moly. Разработена за отстраняване на маслен теч. Ефективно възстановява еластичността на гумените и пластмасови уплътнения.

Използва се за всички бензинови и дизелови двигатели.

В резултат от използването на тази присадка се възстановява компресията, намалява се нивото на шума на работещия двигател, намалява се димността. При това може да се отстрани образуването на черен и синкав дим.

За разлика от много други присадки Oil Verlust Stop взаимодейства с моторното масло, възстановява неговия високотемпературен вискозитет.

Основни плюсове:

 • Невисока стойност
 • Отстранява теч в неметални възли
 • Възстановява еластичността на гумени и пластмасови детайли
 • Подобрява характеристиките на моторното масло

Минуси:

 • Отстранява теча в маслата не във всички възли

RVS Master Engine

Присадка RVS Master финландско производство произведено на основа керамични покрития с използване на силициеви и магнезиеви съединения. Те създават на повърхността фин, но устойчив защитен филм и ефективно защитават детайлите на двигателя от повреди при всякакви режими на работа.

В сравнение с покрития на основа цинк или хром този филм е по-устойчив и с няколко пъти увеличава удържането на детайлите. Присадките RVS Master не само защитават двигателя от износване и задир – те са способни да възстановяват повърхностите, запълвайки микропукнатини и образували се шупли. В резултат от действието на това средство се повишава компресията на двигателя, съкращава се разхода на масло, нормализира се процеса на изгаряне на горивната смес.

Тези присадки са разработени за леки и товарни автомобили, а така също за друга техника с бензинови и дизелови двигатели.

Плюсове на RVS Master:

 • Удължена защита на детайлите от износване
 • Способност да възстанови повредени повърхности
 • Повишена компресия
 • Намален разход на масло

Минуси:

 • Висока стойност

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Трансмисионните масла ТМ 4 са предназначени за използване в механични скоростни кутии, водещи мостове и разпределителни кутии. Те притежават оптимален вискозитет, експлоатационни, антикорозионни свойства. Тези течности са много популярни сред собствениците на руски и западни автомобили.

Какво е ТМ-4?

При избор на масло е важно да се обръща внимание на маркировката, която е указана на етикета на продукта. Но не всички знаят, какво обозначава един или друг надпис. Особено това касае руските трансмисионни масла.

Ще започнем по ред. Първото, което следва в маркировката на руските масла е абревиатурата ТМ – трансмисионно масло. След това има цифра. В нашия случай това е "4". Тя обозначава принадлежност на течността към определена група по експлоатационни свойства.

Маслото ТМ-4 – е минерална или полусинтетична течност, която съдържа високоефективни противозадирни присадки. Те се използват в хипоидни, цилиндрични, спирално-конически и конически предавки, които работят при температура на маслото до +150 °C и контактни напрежения до 3000 МПа. Такива свойства имат и маслата GL-4 по западната класификация от API.

След "ТМ-4" може да има следните цифри: 9, 12, 18, 34. Това е обозначение на вискозитетния клас по ГОСТ 17479.2-85. Те съответстват на западната класификация SAE, където 9 – е 75W, 12 – 80W/85W, 18 – 90, 34 – 140.

Поради факта че сезонните масла се използват само в определени ширини, най-голямо разпространение са получили всесезонните масла. Най- разпространена е течността ТМ-4 – полусинтетична 75W-90 (ТМ-4-9) и минерална 80W-90 (ТМ-4-12).

Характеристики на маслата

Маслото ТМ 4 се произвежда от минерални и синтетични базови масла. За придаване на течността на определени свойства, в нейния състав се въвеждат специални компоненти и присадки.

Маслото от група ТМ-4 притежава следните характеристики:

 • Има висока термична стабилност
 • Има висока окислителна стабилност
 • Притежава надеждна защита от корозия и износване
 • Препятства образуването на задир
 • Притежава високи антипенни свойства
 • Отлично отвежда топлината от възлите на трансмисиите
 • Способства за намаляване разхода на гориво

Област на използване

Маслата ТМ-4 са предназначени за работа в механични скоростни кутии, разпределителни кутии, редуктори и други възли на трансмисията където се изискват допуски API GL-4. Те подхождат за среднонатоварени предавки, които работят при малки или умерени въртящи моменти и високи скорости.

Течността е широко разпространена, може да се намери във всеки регион на Русия. Това е обусловено от ниската стойност и достъпност на продукта.

Маслото се използва в механични трансмисии на руски и западни леки автомобили, търговски транспорт, селскостопанска и специална техника.

Течността ТМ-4 е универсална и многофункционална, благодарение на което тя осигурява надеждна защита на елементите на трансмисията практически във всички условия. Тя образува здрав маслен филм на възлите на трансмисията, която ефективно ги защитава от износване и корозия.

Всесезонните масла се използват в умерени ширини. А на юг и север от тях е необходимо да се използват сезонни течности.

Как да отличим ТМ-4 от ТМ-5

Както бе казано, маслата ТМ-4 се предназначени за работа в конически и хипоидни предавки, които се експлоатират при температура на маслото до +150 °C и контактни напрежения до 3000 МПа. Такива условия са характерни за използване на кутии на преднозадвижвани автомобили.

Маслата ТМ-5 се предназначени за хипоидни предавки, които работят при ударни натоварвания и напрежения над 3000 МПа. Такива възли се използват в кутии с хипоидни конически зъбни колела и главни предавания с диференциали с повишено триене. Течностите от група ТМ-5 най-добре защитават елементите на трансмисията при високи натоварвания.

Ключовата особеност се състои в това, че маслата ТМ-4 съдържат два пъти по-малко серо-фосфорни присадки, сравнение с материалите ТМ-5. Тези присадки образуват на повърхностите защитен слой, който по устойчивост превъзхожда детайлите от мед и прочие меки метали. В процеса на работа този слой разрушава повърхностите и се налага голям ремонт на механичната кутия.

Именно затова използването на масла не по предназначение води до повишено износване на елементите на трансмисията, която е изпълнена от меки метали. Преходът от масла с марка ТМ-4 на ТМ-5 и обратно не трябва, защото това са различни течности със строго определено предназначение и свойства.

Как да изберем оригинално масло?

Днес пазара е така устроен, че колкото е по-популярен производителя, толкова по-вероятно е неговата продукция да се фалшифицира. Даже опитни автособственици, които могат да отличат фалшивия продукт от оригинала, купуват фалшифицирана продукция.

Ще разгледаме с пример на масло ЛУКОЙЛ ТМ-4, как да изберем оригинален продукт.

Преди всичко на оригиналната тара трябва да има комбиниран стоков знак, който е допълнен с лазерна маркировка на етикета. Освен това на етикета трябва да се съдържат призив за опазване на околната среда и знак разглеждащ вторичната преработка.

На тарата трябва да присъства информация за материала, от който е направена тубата и номера на прес-формата. Датата на производство изглежда по следния начин: ММ.ГГ. Дата във вид на число от месеца оригиналната тара не съдържа.

Капачката е двукомпонентна. Произведена е от полиетилен, а вътре има резба и специална пластмасова вкладка. На всички тари трябва да има гаранционен пръстен и термоположено алуминиево фолио на гърловината.

Обикновено производителите на фалшива продукция не отдават внимание на това затова и фалшивия продукт може по-лесно да се отличи от оригиналната течност.

Стените на тубата се състоят от три слоя, които се забелязват след като тарата се отвори. Това се прави с цел при съхранение и транспортиране маслото най-добре да си съхранява качествата. Освен това тази конструкционна особеност на тарата позволява да се защити маслото от фалшификация, тъй като да се купи подобна тубичка в обикновени условия е практически невъзможно.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Техническото обслужване на велосипеда е задължителна процедура. Независимо от разновидността на транспортното средство трябва особена грижа за вериги, звезди, амортизатори, лагери и други елементи. Всички тези възли изискват регулярно чистене и обслужване, а правилно подбраната смазка за велосипеда увеличава експлоатационния срок.

Какво се смазва на велосипеда?

На първо място се обслужва веригата. Това е главния възел на транспортното средство, защото осигурява движението на велосипеда. Именно от качеството и количеството на смазочния материал зависи и работоспособността. Първият признак за това, че веригата не е в ред се явява звъненето. Не бива да се забравя и за износването. Тъй като възела постоянно контактува с прах, вода, кал и т.н., неговата повърхност бързо се износва Затова веригата трябва да се сменя на всеки 1500 км пробег.

Тук е нужно да се обслужва и механизма за натягането, който предпазва от отпускане на веригата и я поддържа в затегнато състояние.

В спирачната система се смазват осите. Без необходимото обслужване безопасността на движение и своевременното спиране на велосипеда ще станат невъзможни.

Превключвателят на скоростите е съставен механизъм, който има задна и предна част. Първата представлява блок от верижни зъбни колела, а втората – механизъм за превключване на предавките. И двете части изискват надеждно обслужване.

Жилата отговарят за предаване на усилие на спирачната система и позволяват да се превключват предавките. Някои казват, че те не трябва да се смазват, но това е невярна гледна точка. За да може спирачната система и механизма за превключване на предавките да сработят точно жилата трябва да се обслужват.

Каретка отговаря за педалния възел. Тя се състои от втулки, лагери и специални чашки. Лагерите осигуряват плавно движение на педалите, а чашките препятстват от падане и усукване. Своевременното обслужване на каретките увеличава безопасността при движение.

Колесните лагери осигуряват плавно движение на колелата. Няколко пъти в годината е необходимо да се оглежда и при необходимост да се сменя смазката.

Амортизационната система включва в себе си задния амортизатор и специална вилка отпред. Те отговарят за мекостта на хода, смегчават ударите на колелата и противостоят на повреди на велосипеда. Нужно е регулярно да се почистват от замърсители и периодично да се смазват.

Регулярното обслужване на всички тези възли значително снижава риска от повреди по велосипеда.

Видове смазки за велосипеди

Велосипедните смазки се делят на масла, пластични смазочни материали и проникващи смазки. За всеки възел следва да се използват определен вид смазки.

Пластични смазки

Едни от най-популярните материали използвани във велосипеда са литиевите смазки. Те се произвеждат на основа минерално или синтетично масло, което се сгъстява с литиев сапун или литиев комплекс. Такива смазки имат янтарен цвят.

Те са универсални и подхождат за обслужване на каретки, лагери, вилки, лостове за задно окачване. Благодарение на широкия температурен диапазон (-50 °C...+180 °C) литиевите смазки могат да се използват във всяко време от годинат.

Още един плюс за тези материали се явява добрата водоустойчивост и устойчивост на измиване. Но това не означава, че смазката се нанася един път и дълго работи. С времето в нея се натрупва голямо количество абразивни частици, които разрушават възлите.

Сред популярните марки може да се отделят руските ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ 201, ФИОЛ, ШРУС, Смазка № 158. От западните английската смазка Weldtite TF 2.

Калциевите смазки се произвеждат, като литиевите, но се сгъстяват с базово масло и калциев сапун. Такива смазки са жълти или зелени на цвят. Те имат висока адгезия към метал и висока устойчивост към вода.

Използват се във възли на велосипеди, които често контактуват с вода: колесни лагери, педали, спирачни лостове  и др. Не се препоръчва използване на калиеви смазки за обслужване на втулки на спирачни механизми.

Диапазонът на работните температури на калциевите смазки е от -35 °C до +55 °C. От руските материали може да се отделят СОЛИДОЛ и УНИОЛ.

Графитовите смазки се използват в резбови съединения и втулки на лостовете. Те представляват всъщност калциеви или литиеви смазки, в които е добавен графитен прах. Благодарение на това се увеличава носещата способност на смазочния материал и неговата устойчивост на въздействие на вода.

Още едно популярно средство се явява техническия вазелин. Той по-добре от останалите смазки защитава металните повърхности от окисление, корозия и въздействие на вода. Освен това се използва за смазване на жилата на велосипеда. Не следва да се използва техническия вазелин на хромирани повърхности, т.к. съдържа свободна киселина и може да ги повреди.

Освен всички обичайни и достъпни смазки съществуват и специални материали за велосипеда, но това е маркетингов ход, който трябва да застави велолюбителите да дават повече пари за обслужване на своето транспортно средство.

Масла

За велосипеда се използват обичайни индустриално, вретенно или автомобилно масло. С вискозитетно автомобилно масло може да се смазват лагерите на тресчотката, превключватея на скоростите, спирачните ръчки, осите на въртене на лостовете. Също така може да се използва за обслужване на втулките на велосипеда. Достатъчни са 2-3 капки масло на месец за обновяване на смазката. Не следва да се добавя повече, защото течността може да изтече от възлите на велосипеда и да образува лепкав филм, на който да се събира прах.

Вретенното или индустриално масло се използва за обслужване на вилките на велосипеда или като работна течност на масления амортизатор. Също така тези масла подхождат за смазване на жилата.

От минусите на такива течности може да се отдели лошата адгезия на открити повърхности. Затова течната смазка трябва да се обновява на 1-2 пъти в месеца или след дъжд.

Към маслата също така се отнасят двухкомпонентните смазки. Те се произвеждат в аерозолни опаковки или флакони-масльонки. Състоят се от гъсто масло и разтворител, който служи за разреждане на маслото. Такъв смазочен материал се отличава с много добра течливост и леко прониква на труднодостъпни повърхности. След изпарение на разтворителя остава само вискозитетното масло.

Двукомпонентните смазки се използват за обслужване на вериги, колесни втулки на механизма натягането на веригата, осите на превключвателя, опорите на спирачния лост и други закрити възли на велосипеда. Благодарение на високата адгезия и водоустойчивост тези материали могат да се използват през зимата или при дълго съхранение на транспортното средство.

Още един популярен материал се явяват силиконовите смазки. Те се произвеждат, както във вид на течно масло, така и като аерозол. Използват се за обслужване на гумени уплътнения.

Масла с добавен ПТФЕ (тефлон) притежават най-високо съпротивление към износване. Те не изтичат при налягане, високо натоварване и скорости. Използва се за веригата на велосипеда.

Смазка за велосипедна верига на основа восък образува на повърхностите дебел защитен филм, който по-рядко се нуждае от обновяване. Но е по-лоша от тефлоновата по адгезия. При повишени натоварвания восъчния филм излиза от зоната на триене.

Проникващи състави

Към проникващите състави може да се отнесат WD-40 и нейните аналози. Всъщност тези течности не се явяват смазки. Те се състоят от бял спирт, свързващи вещества и малко количество керосин, който и се явява смазочен компонент. Главното действащо вещество тук именно е разтворителя. Такива материали по-скоро се използват за отстраняване на стария смазочен материал и демонтаж на ръждясали резбови съединения, отколкото за смазване на възли на велосипед.

Проникващи състави могат да бъдат и смазките. Освен стандартен набор от компоненти в техния състав влиза масло. Такива смазки са универсални и могат да се използват за обслужване на управляващи жила или вериги, но в този случай смазките трябва да се сменят често. От популярните продукти може да се отделят EFELE UNI-M, Molykote Multigliss, Liqui Moly и други средства.

Как правилно да смазваме велосипеда?

Преди началото на смазване на велосипеда е нужно да се измие. Това ще премахне от него излишната мръсотия и стара смазка, ще позволи да се видят местата, където тече масло и други повреди по конструкцията. За тази цел се разглобят и почистват възлите от стария смазочен материал, като за целта се изисква стандартен набор от инструменти. За почистване на веригата най-добре е да използвате специално приспособление.

Като цяло, обслужването на велосипеда се свежда до прост алгоритъм: почистване и смазване. За да достигнете до лагера и други закрити възли е необходимо използване на инструмент.

Можете да започнете смазването от всеки възел. Верижното зъбно колело и касетите е нужно да се смазват няколко пъти и да с превърти мотовилката обратно на часовниковата стрелка. Нанася се малко количество материал. Единственото изискване е той да не е много гъст.

За обслужване на спирачките е нужно да се свали и нанесе смазката на жилото, шарнира и точките на входа на жилото в ръкава. Достатъчни са по една капка на входа и изхода на жилото. Старайте се да избягвате попадане на смазка на спирачните накладки и дискове, защото това ще доведе до падане на ефективността им.

За смазване на каретки и лагери на колелата е нужно да се използват пластични смазки. От тяхното състояние зависи скоростта и лекостта на предвижване.

В преключвателя на скоростите се смазват всички подвижни елементи. Често проблем на тези възли е замърсяването от сгъстения смазочен материал. Нужно е да поработи превключвателя в различни страни, за да се определят какви детайли се нуждаят от обслужване.

Смазката за веригата на велосипеда и ролките трябва да е течна или в аерозолен флакон. При обслужване на верижното задвижване смазочния материал е нужно да се нанесет на всяко звено с тънък слой. Ако се използва течно масло, то за по-точно смазване е най-добре да използвате масльонка или шприц.

В амортизаторите е нужно да се види нивото на масло и при необходимост да се долее или замени. Най-добре е да се направи в специализирани сервизи, защото тази процедура изисква определени навици.

Смазката за вилките на велосипеда трябва да е течна, а най-добре на основа тефлон. Достатъчни са 3-4 капки на всяка повърхност. Такова смазване позволява да се поддържа вилката в работно състояние.

След обслужване е нужно да се превъртят педалите, да се превключат предавките и натиснат няколко пъти спирачните жила. Това се прави с цел смазочния материал да се разпредели по възлите, а излишното да се отстрани.

Смазването на велосипеда се препоръчва да се извършва на всеки 100 км пробег. Не следва да се пренебрегва тази процедура, защото изправния и обслужен велосипед ще служи дълго и ще доставя радост от предвижването.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Трансмисионното масло ТМ 5 е едно от най-популярните марки течности, представено на пазара на смазочни материали. То работи еднакво добре, както в руски автомобили, така и в западни. Добрите работни характеристики и съответствието с международните стандарти за качество позволяват на маслото да издържа конкуренция с продукцията на именитите брендове.

Какво е това ТМ-5-18?

Както и в другите случай с всякакви други масла преди използване е нужно да се разбере, какво означава маркировката. Трансмисионното масло може да се обозначава, като ТМ-5 или ТМ-5-18. С ТМ всичко е просто – абревиатурата се разшифрова, като трансмисионно масло.

Цифрата 5 обозначава принадлежност на маслата към група по технически характеристики. По ГОСТ-са се различават 5 групи от ТМ-1 до ТМ-5, които съответстват на западния стандарт API GL. Всяка група притежава определени характеристики и отговаря на определени изисквания. Така маслото ТМ 5-18 е еквивалентно на маслото API GL-5.

Маслата от групата ТМ-5 се използват в тежконатоварени предавки. Тук се отнасят хипоидни предавкии, които работят при високи скорости и малък въртящ момент. В тези масла се съдържат голямо количество серо-фосфорни присадки. 

Цифрата 18 обозначава вискозитетния клас на течността. При 100 °C тя съставлява не по-малко от 17,3 мм2/с.

Освен маркировка ТМ-5-18 у маслата е друго обозначение – ТАД-17. Тази маркировка се използва в СССР. Това обозначение на течностите е следното: ТМ-5-18 (ТАД-17) (ГОСТ 23652-79). В ТАД-17 буква "Т" обозначава принадлежност към трансмисионните смазки. "Д" говори за това, че в състава на течностите се съдържа дестилирано масло. Цифра 17 показва вискозитета на материала при 100 °C. Буква "И" – в състава на маслото се съдържа многофункционална добавка.

Характеристики на маслата

Маслото ТМ5 18, както и другите течности от категорията ТМ се произвеждат по ГОСТ на основа минерално масло. За да може материала да придобие определени свойства, в неговия състав се допълват специални присадки и компоненти.

Масло ТМ-5 притежава следните характеристики:

 • Не се разпенва и не кипи при температури до +200 °C
 • Има висока термоокислителна стабилност
 • Съответства на стандарта OEM
 • Намалява разхода на гориво
 • Надеждно защитава от корозия
 • Ефективно отвежда топлината от възлите
 • Образува защитен филм, който препятства контакт в  работните повърхности
 • Предотвратява образуването на задир

По вискозитет течностите ТМ-5 могат да бъдат 75W-90, 80W-90 и 85W-90 и т.н. Маслата 75W работят до -40 °C, 80W – до -26 °C, 85W – до -12 °C. Горната граница на работни температури у всички масла е +45 °C.

Област на приемане

Основното предназначение на масла ТМ-5 – механични скоростни кутии. В автоматични трансмисии тази течност не трябва да се използва.

Благодарение на своята достъпност и ниска стойност маслото е достатъчно широко разпространено. То може да се намери в практически всяко населено място в страната.

Течността се използва в заднозадвижвани леки автомобили, товарни автомобили, селскостопанска техника, строителни машини, тежки транспортни средства, руски автомобили.

Благодарение на универсалността и многофункционалността маслото ТМ-5 осигурява работоспособност на елементите на трансмисиите в най-различни условия. То е всесезонно, затова отлично подхожда за климатичните условия в средната част на Русия. В северните и южни ширини е  най-добре да се отдаде предпочитание на сезонни течности.

По какво се отличава ТМ-5 от ТМ-4?

Маслата ТМ-4 и ТМ-5 са сходни по своите свойства, но се различават по предназначение. Например характеристиките на течност ТМ-4 80W-90 в много си приличат с ТМ-5 при същия вискозитет. Те работят в еднакъв температурен диапазон и имат еднакъв вискозитет.

И двете са изготвени на основа минерално масло. Тези материали ефективно противостоят на образуването на задир, имат висока окислителна и термична стабилност, устойчиви са на разпенване.

Отчитайки всичко това много автолюбители не виждат разлика между маслата ТМ-4 и ТМ-5.

Но независимо от това между течностите има същественни различия. ТМ-5 прилича на стандарта GL-5, а ТМ-4 отговаря на изисквания на GL-4. Съгласно тези спецификации у тях е различно количеството на серо-фосфорните присадки. В ТМ-4 е 4 %, а в ТМ-5 – 6,5 %.

Маслата ТМ-5 не трябва да се използват в скоростни кутии, където има елементи, изпълнени от цветни метали, в частност към тях се отнасят синхронизаторите. Това е така, защото серо-фосфорната присадка образува защитен слой, който по здравина превишава устойчивостта на цветния метал. Затова в процеса на експлоатация такава защита ще разруши синхронизатора, и ще трябва да се смени.

За скоростни кутии, в които се използват цветни металли е нужно да се използват масла от категория ТМ-4.

Как да отличим оригинала от фалшивия продукт?

Едно от най- разпространените масла е ТМ-5-18 производство на компанията "ЛУКОЙЛ". Затова трансмисионната течност на тази компания е много популярна и често става обект на имитация. Затова производителя защитава своята продукция, чрез специални обозначения, маркировка и уникална форма на тарата.

При покупка на масло ТМ-5 ЛУКОЙЛ следва да обръщате внимание на следните признаци:

 • Фолиото на отвора
 • Алуминиевата термозалепваща вставка на капачката и гаранционния пръстен
 • Капачката е двукомпонентна: полиетиленова капачка с вътрешна резба и вкладки със специална пластмаса
 • Информация по година и месец на производство, номер на прес-форма на машина, материала, от който е произведена тубата
 • Екологична маркировка: знак за вторична преработка на тарата и призив към охрана на околната среда
 • Лазерна маркировка на етикета и комбиниран товарен знак

Особеностите на тарата от първите три пункта защитават фирмените туби от повторно използване. 

Така също е нужно да се обръща внимание на стените на тубите. Те са трислойни и лесно се различават след отваряне на съда. Такава структура позволява да се съхрани маслото при транспортиране и съхранение, а така също се явява допълнителна защита от фалшификация. На некачествено оборудване в занаятчийски условия подобна тара не може да се възпроизведе.

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.