Какви смазки са необходими за смазване на спирачната система

От състоянието на спирачната система зависи безопасната експлоатация на всяко транспортно средство. Именно затова тя се нуждае от регулярна проверка и обслужване. При това на работата на възлите влияе не само качеството на използваните резервни части, но и смазката за супорта и направляващите.

Лубрика STOU 10W40

Условия на експлоатация на супорта

Супорта на спирачната система се експлоатира в сложни условия, едно от които е–въздействие на високи температури. При шофиране по планиснски пътища, често и рязко спиране, агресивен стил на шофиране спирачните накладки могат да се нагреят до +600 °C.
Така също спирачната система е подложена на въздействие от вода, кал и реагенти, с които се  обработват пътищата зимно време. При износване на уплътнителните пръстени на буталата в цилиндъра на повърхността на възлите попада спирачна течност.
За да може спирачната система да работи безпроблемно е нужно не само да се следи за състоянието на елементите, но и да се използват качественни резервни части и специални смазки за спирачни супорти. Смазването на тези възли с графитна смазка, литол, нигрол и други подобни смазки не трябва, защото тези материали няма да издържат условията на експлоатация и само ще ускорят повредите по спирачките.
Освен това тези смазки могат да се разтворятя, измият с вода или да се закоксират, като също негативно влияе на системата. Това въвлича след себе си до заклинване на буталата на работните цилиндри, палците (направляващите) и отказ на спирачната система.

Изисквания към смазките

На пръв поглед ще си кажете, че смазването на супорта и направляващите е просто. Затова много автолюбители по време на обслужване на спирачната система смазват палците с литол или неговите аналози, а така също с графитна смазка. Някои прибягват до специални материали, които са предназначени за обслужване възлите на спирачните системи.
Но независимо от това в болшинството от случаи този подход може да се счита за неправилен. Не трябва да се отбележи и факта, че супортите и направляващите се нуждаят от периодично обслужване, но далеч не от тези смазки, които се считат за подходящи или се позиционират в автомагазините, като специални.
Първо смазката за направляващи на супорти не трябва да бъде агресивна по отношение на гумени и пластмасови детайли, защото това ще доведе до надуване и разрушение. Така също материалите трябва да бъдат устойчиви на въздействие от спирачна течност, вода, реагенти и т.н. В противен случай смазката ще може да се разтвори или отмие от системата.

Лубрика STOU 10W30

Още едно важно изискване се явява способността на смазката да работи при термично натоварване. Тя трябва да издържа температури от +180 °C и повече. Ако термоустойчивостта на материала е недостатъчна, тя ще се размекне, ще изтече от възлите и ще се закоксира. А смазочния глад може да доведе до заклинване на спирачната система.
Освен термоустойчивост смазката за супорта трябва да притежава и необходима студоустойчивост. За добър показател се счита работоспособност на материала при ниски температури до -50 °C.
Смазките от типа Литол, Нигрол, "графитки" и т.н. не подхождат за обслужване на възли на спирачна система, защото те просто няма да издържат условията на експлоатация на супорта. Те се разтварят, изтичат, коксуват се и разрушават. Такива последствия водят до това, че цилиндрите и буталата се заклинват, което влачи след собе си и отказ на спирачната система.

Geo Pontiax TR

Видове смазки

Днес се произвеждат достатъчно много материали, предназначени за обслужване на възли на спирачни системи. Те може да се разделят на няколко групи:

 • Синтетични или минерални пасти с добавен метал
 • Пасти на основа минерално масло
 • Пасти на основа синтетично масло

Да разгледаме подробно всяка от тези групи.

Синтетични или минерални пасти с добавени метали

Тук влизат противозадирни смазочни материали, които работят в широк температурен диапазон от -180 °C до +1100 °C. Производителите винаги указват на тази характеристика на опаковките с паста или в инструкциите по използване.

DIN 51503 - KC


Основата на такива материали съставя минерално или синтетично масло, в което са добавени твърди смазочни вещества: молибденов дисулфид, алуминий, мед, графит, керамика или магнезиев силикат. Различават се следните видове материали:

 • Комплексна паста. Съдържа графит, алуминий или мед
 • Медна смазка на основа меден прах и графит
 • Керамична паста без метали. Съдържа керамика или магнезиев силикат
 • Паста на основа молибденов дисулфид или мед

Тези смазки се използват за обслужване на направляващите палци на супортите и други триещи се повърхности.  

Пасти на основа минерално масло

Тук са представени смазочни материали, произведени от минерални масла, сгъстени с бетонит. Като добавки в тях се съдържат мастни киселини и частици метали. Работят такива смазки при температури от -45 °C до +180 °C. Пастите от тази категория отлично работаят в нормални условия на експлоатация и притежават стабилни характеристики. Използват се като смазки за направляващи.
За любители на активен и агресивен стил на шофиране, скоростно шофиране, а така също за използване в сурови климатични условия тези смазки не подхождат. При температури над +180 °C те започват да губят своите работни и защитни свойства. Това може да повлече след себе си до неизправност на спирачната система.

Пасти на основа синтетично масло

Синтетичните смазки се считат за най-разпространени и функционални. Те се използват не само в направляващите супорти, но и във всички останали възли на системите, тези материали може да се отнесат към категорията универсални.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-A

Произвеждат се такива пасти на основа на синтетични масла с добавяне на различни присадки, които придават на материала антиокислителни, противоизносни, противокорозионни и други полезни свойства. Те могат с право да се считат за високотемпературни смазки, тъй като горния предел на работни температури в някои материали е над +300 °C.
Основни преимущества на синтетичните пасти се явява:

 • Утойчивост към основи, киселини и други реагенти
 • Устойчивост към вода и спирачни течности
 • Съвместимост с пластмаси и еластомери
 • Устойчивост към изпарение на базовото масло
 • Добри диелектрически способности
 • Широк диапазон от работни температури
 • Широка област на използване

Днес практически всеки автопроизводител под своя бренд произвежда специални смазки за супорти и направляващи.

Какво и къде се смазва?

Използването на смазка за супорт е процедура не най-сложна. Главното тек е акуратност и правилно сглобяване. Най-добре е цялото обслужване да се извършва при всяко вмешателство в спирачната система. Например при смяна на дискове.

Castrol Syntrans Transaxle 75W

При възникване на скърцане следва да се смажат противоскърцащите пластини от двете страни. При това не е нужно да се смазва тази част, която е обърната към буталото на работния цилиндър. Така също внимание следва да се отделя на притискащите пружини.  
За да може буталото свободно да се движи в цилиндъра неговата повърхност се обработва с фин слой смазка. По-нататък е нужно внимателно да се смазват направляващит на спирачния супорт. Важно е смазката да не е нито много, но и да не е малко. В противен случай тя може да попадне на фрикционния слой спирачни подложки.

Примери за смазки

Смазките за супорти и направляващи са представени от широк асортимент материали, сред които всеки може да подбере подходящия продукт.

МС 1600

Популярна и ефективна смазка с бял цвят. Произвежда се в Русия. Работи в широк диапазон от работни температури от -40 °C до +1000 °C. Материалът е предназначен за обслужване на бутала и направляващи супорти, а така също на торцеви и неработещи повърхности на спирачни подложки. Смазката е съвместима със спирачни течности Dot 3, Dot 4, Dot 5.1. В спирачни системи работещи с Dot 5.0, този материал не бива да се използва.

Slipkote 220-R DBC

Силиконова смазка за спирачен супорт. Произвежда се в САЩ. Материалът съдържа антикорозионни, антиокислителни и противоизносни присадки. Осигурява надеждна защита в широк температурен диапазон от -46 °c до +299 °C. Продуктът ефективно отстранява шум, стържене и скърцане, които възникват при работа на спирачната система.
Смазката е устойчива на въздействие от вода, киселина, основа, метанол, етанол, спирачна течност и други агресивни вещества. Тя е съвместима с болшинството пластмаси и еластомери. Има хранителен допуск NSF H1. Материалът не подхожда за обслужване на барабанни спирачки.

Molykote Cu-7439 Plus

Полусинтетична паста с малкодисперсен меден прах. Произвежда се в САЩ. Използва се в напрявляващи супорти на дискови спирачки. Работи в температурен диапазон от -30 °C до +300 °C, а твърдите смазочни материали – до +650 °C, притежава висока носеща способност, устойчива на отмиване, отлично защитава от корозия. Материалът няма точка на прокапване и притежава ниска изпаряемост. Освен традиционни варианти на опаковане (тубичка, кутия, кофа) тя се произвежда и във вид на спрей. 

XADO VeryLube

Силиконова смазка украинско производство. Произвежда се във вид на спрей. Предназначена е за смазване на направляващи палци на супорта. Работи в температурен диапазон от -35 °C до +400 °C. Материалът е съвместим с пластмаси и еластомери, използва се в спирачни системи на автомобил. За достигане на най-добър ефект смазката се нанася в няколко слоя.

Смазочна паста немско производство. Работи в температурен диапазоне от -40 °C до +1200 °C. Съдържа керамичен пълнител. Този вариант на смазка, не се препоръчва за обслужване на палци на спирачните системи. Макар първоначалмо тя да е разработена за направляващи супорт, негативните отзиви на клиенти заставили производителя да прекласифицира този продукт като паста против скърцане.

Далеч не винаги проблемите със спирачната система се решават със смазване. В особени случаи се налага да се смени счупен възел. Затова за поддържане на спирачките в работно състояние се препоръчва да се следи и обслужва системата и да не се икономисва на нейното обслужване.

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.