Реакции при добавяне на масла. Какво е нужно да знаем.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

«Какви маслени присадки могат да реагират с други присадки и какво става от това?»

Несъвместимостта на смазочните материали винаги следва да се отчита преди създаването на сместа или доливането в машината на смазочен материал, различен от този, който се е използвал. Базовите масла от различни типове осигуряват обикновен способ за определяне на несъвместимостта. Смазки от два различни типа сгъстители често ще са несъвместими. Други компоненти за масла или смазки, които могат да предизвикат проблеми по несъвместимост между съставите се явяват добавките.

Всяка присадка внимателно се отбира за смазочния състав, за да може правилно да се смеси с базовото масло и другите присадки. Разнообразието от химически добавки е толкова голямо, че е трудно да се определи, какви конкретни добавки встъпват в конфликт с другите. Но аддитивните типове или функции често могат да предложат по-добра мярка за несъвместимост.

Разбира се много добавки са разработени за съвместна работа. Тези синергетични смеси от присадки са много разпространени и включват амино-фенолни антиоксиданти и някои комбинации от противоизносни (AW) / противозадирни (EP) присадки. И обратно, има някои добре известни антагонистически комбинации, които следва да се избягват. Към тях се отнасят диспергатори с добавки EP / AW, инхибитори на корозия с добавки EP / AW и модификатори на триенето с добавки EP.

Още една комбинация от добавки, от която следва да се опасяваме, включва в себе си кисела и алкална природа. Този тип комбинации може да доведе до неутрализация между кисели и алкални добавки.

Когато присадките встъпват в реакция с базовите масла или други присадки, с които те се несъвместими, продуктите от реакцията няма да изпълняват своите функции. Тази реакция също може да бъде необратима. В зависимост от изискванията към маслата, предявявани към приемане и околната среда, продуктите от реакцията могат даже да представляват непосредствена заплаха. Например, неутрализация на антиоксиданти ще има много по-голямо влияние, ако смазочния материал силно се подложи на въздействие от окислителни стимулатори, такива като вода и топлина.

Макар че взаимодействието на несъвместими добавки понякога може да бъде инертно и несъщественно, обикновено добавките образуват неразтворими замърсители. Ако тези замърсяващи вещества се съберат и агломерират, те могат да запушат тесни проходи или да образуват остатъци на смазващите повърхности. Това може не само да доведе до проблеми с химическите характеристиките на остатъчното масло, но и до механични проблеми на повърхността на машините.

В случай на съмнение помолете своя доставчик на смазочни материали да провери съвместимостта на вашите смазочни материали преди тяхното смесване или внимателно проверете всяка смазочна течност, за да се подтвърди нейната съвместимост.

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.