Какво означава диелктретичност на маслото

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

"Можете ли да обясните относителната диелектрическа проницаемост на маслата?"

Диелектрическата проницаемост на маслото се явява свойство, което обикновено не представлява голям проблем. Но в някои приложения това може да е критично и да е един от най-важните фактори при избор на правилна течност.

По принцип, смазочните материали не се разглеждат като средство за провеждане или съхранение на електричество, защото тока не трябва да преминава през по-голямата част от маслонапълнени системи. Например, да разгледаме редуктор с масло от пръскачка. Това механично устройство не трябва да се докосва с електрически заряд, освен ако не стане нещо радикално. Разбира се това, че смазочното масло не е предназначено за провеждане или съхранение на електричество, не означава, че вие не трябва да контролирате неговата способност да прави това.

Областта на диелектриците е широка и може да бъде сложна. Следващата информация е предназначена за осигуряване на практическо разбиране в областта на това, което касае смазването. За начало ще определим, какво е това диелектрик. Диелектрикът е среда или вещество, предаваща електрическа сила без проводимост - изолатор. В нашият случай става въпрос за смазочно масло. Всички смазочни масла в различна степен се явяват диелектрици.

Кондензаторът се явява класически пример за използване на диелектрик. Той съхранява електрическия заряд, който след това може да бъде разреден. Смазочните масла могат също да правят това. Тъй като маслото често се явява непроводящо, зарядът се натрупва до такава степен, че може да се разреди на детайлите на машините. Известно, е че това явление предизвиква електрически дъги и се чуват пляскащи звуци.

Не всички диелектрици са създадени равни. У всеки има отлични способности за провеждане и съхраняване на електричество. За да се сравнят различните материали е необходимо да се погледне на диелектрическата проницаемост на материала. Това още се нарича относителна диелектрическа проницаемост. Относителната диелектрическа проницаемост на вещества се описва, като скорост на електрическия заряд в материал се сравнява със скоростта на вакуум. Колкото е по-голямо е проводящото вещество, толкова по-висока е относителната диелектрическа проницаемост или диелектрическата проницаемост.

По определение, значението за вакуум е равно на единица. Болшинството минерални смазочни масла имат значение в диапазон от 2,1 до 2,4, но могат да варират в зависимост от концентрацията на присадки и температура. Синтетичните смазочни масла могат да имат значително по-високи значения, което означава, че те се явяват по-проводящи. Истинските проводници имат безкрайна относителна диелектрическа проницаемост, тъй като те не натрупват заряд, то и електричеството тече през тях бързо.

Определянето на диелектрическата проницаемост на смазочния материал включва измерване скоростта на електрическото поле. Това могат да направят много прибори, в това число системи на мониторинг в реално време, което може да се включи към машината в полеви условия. Както и в болшинството тестове за анализ на масло, този тест става ценен, когато се установи базовото ниво и се проследи изменението във времето. Когато маслото се замърси с полярни или проводящи материали (вода, прах и т. н.), диелектрическата проницаемост се увеличава. Същото може да се каже, когато маслото започне да се разлага и произведе странични продукти от окисление, такива като шлам.

Така мониторинга на диелектрическата проницаемост на смазочния материал може да  предостави информация за състоянието на маслото, а така също за състоянието на неговото замърсяване. Обикновено той се използва само като скрининг-тест. Но увеличението на това значение трябва да предизвика по-дълбок тест, за да се разбере какво става вътре във вашето масло.

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.