Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Tрансмисионни масла - III част ПДФ Печат Е-мейл

6. Трансмисионни масла за индустриални зъбни предавки


От гледна точка на производителите на смазочни материали, трансмисионните масла за индустриални зъбни предавки се отличават от автомобилните трансмисионни масла с голямо многообразие и големи числа от комбинация от типове и размери зъбни предавки (виж. рис. 5, трансмисионни масла част 1). Главно следва да се напомни за червячните предавки планетарните предавки, хеликоидални косозъби и цилиндрични прекизъбни предавки с кръстосани оси. Индустриалните зъбни предавки също така се отличават от автомобилните трансмисии с по-голямо многообразие от възможни условия на експлоатация и работни условия. Те се отличават с по-висок въртящ момент и характеристики, свързани с явно по-големите размери на корпусите. Заедно с това големите размери на зъбните предавки предполагат големи обеми на смазочните материали. Отчитайки условията на експлоатация на индустриалните зъбни предавки, сроковете на служба на смазочните масла за тях несъмнено трябва да са по-големи, в сравнение с автомобилните трансмисии (виж. рис. 3).
С редки изключения маслата се използват за индустриални трансмисии, слабо легирани са и представляват смазочни материали с малки експлоатационни характеристики. В сравнение с автомобилните трансмисионни масла комплекс изискванията, които едновременно отговарят индустриалните течности е по-малък. Потребителят на индустриални трансмисионни масла е задължен регулярно да изпълнява инструкции и препоръки на производителя на зъбни предавки по срокове на смяна на трансмисионните масла, съблюдавайки при това изискванията по съвместимост на отработените масла с околната среда.
За разлика от автомобилните зъбни предавки, смазките за индустриални трансмисии може също така да се различават по тип. Автомобилните трансмисии са снабдени със система за потапяне в масло или впръскване. В зависимост от условията на експлоатация индустриалните трансмисии се смазват ръчно (капково или с наливане), в картер, маслена мъглявина или впръскване на маслото. Често се срещат големи смазочни системи, например печатни станове или машини в целулозно-хартиената промишленост заредени с няколко стотин литра масло. На рис.24 е дадена схематична представа за смазочни системи, често използвани днес. 

При смазване с помощта на смазочна система общия обем масло не трябва да бъде много малък за осигуряване на деаерация на маслото. В това отношение много важна роля играят деаериращите свойства и склоността на маслата към пенообразуване, защото въздуха е лош смазочен материал. Чистотата на смазочните масла, работещи в система, се явява един от централните фактори, осигуряващи дълготрайност на зъбните предавки, следователно, филтрацията на маслото има немаловажно значение.
Освен това е необходимо точно да се отчита зависимостта на изпомпване на маслото от неговия вискозитет, особено при ниски температури и по време на пуск на такива системи. Неправилният избор на вискозитет може да доведе до отказ на цялата система. Няма съмнение в това, че различните смазочни масла за индустриални трансмисии трябва да отговарят на максимално възможни технически изисквания. Освен това, те са длъжни да отговарят на конкретни изисквания на системите: стремежът на собствениците на оборудвания към увеличен интервал между смените на маслата. В сравнение с маслата за автомобилни трансмисии числото на спецификации на индустриалните трансмисионни масла, разработени в света е много малко. Важни спецификации, публикувани от производителите и крайните ползватели на зъбните предавки са дадени в табл. 14

 

Таблица  14. Спецификации на индустриални трансмисионни масла

API

GL-2

АМАA

520 Part 6,7

АМАA

520 Part 9

AGMA

9005-E02

AGMA

250.04,251.02

David Brown

S1.53101

US Steel

224

Cincinnati Milicron

P-47, 50, 53, 63, 74

GM

LSPart 1,2, 3,4

Rockwell International

0-76

DIN

51517

Flender

Sheet A

Winergy

02.05.2003

Тези спецификации обхващат както простите динамико-механични методи на изпитания и тестери от общи компоненти, така и стандартни методи на изпитания с ролкови лагери и зъбни колела. Наред с тези спецификации, използвани в целия свят много производители на трансмисии издават свои собствени, по-сложни спецификации, с по-твърди изисквания към смазочните масла за своите индустриални зъбни предавки.
Болшинството от тези спецификации включват строги ограничения във физикохимичните и механико-динамичните стандартни методи на изпитания. В голяма част oт случаите се изисква детайлна информация за описаните по-долу свойства на смазочните масла.

6.1. Викозитетно-температурни характеристики

По околни експлоатационни условия са необходими вискозитетно-температурни характеристики предполагащи съответни много високи изисквания. Голямо значение има вискозитетния диапазон на базовото масло. В целия свят маслата за индустриални трансмисии подлежат на маркировка с указание на ISO вискозитетен клас. В американския регион често се използва класификацията
AGMA.
Вискозитетният индекс (ИВ) — безразмерен показател, характеризиращ изменението на вискозитета на течности в зависимост от температурно изменение. Колкото е по-висок индекса, толкова е по-малко изменението на вискозитета при изменение на температурата. Независимо от това, че течността става по-малко вискозитетна с повишаване на температурата, вискозитета на течността с по-висок ИВ се изменя в по-малка степен, отколкото вискозитета на масла с по-нисък ИВ. Тази устойчивост на вискозтета към изменението на температурата има важни последствия в реалния живот. Течности с висок ИВ може да се използват всесезонно. Високоиндексната течност позволява работа при по-ниски температури, изключване на непланово спиране причинено от прегряване: тя също така позволява ефективно и безпроблемно да се работи при високи температури и осигуряването на лек нискотемпературен старт. Това увеличава температурния диапазон при експлоатация на трансмисии. Високоиндексните течности притежават по-добри нискотемпературни свойства, в сравнение със стандартните трансмисионни хидравлични течности. Това означава, че при ниски температури течностите от този вискозитетен клас (ISO VG) ще има вискозитет, аналогичен в вискозитета на течности с по-нисък клас. Подборът на тези характеристики може да идентифицира течността, отговарящи на изисквания предявявани към по-високоиндексни (всесезонни) масла.

6.2. Устойчивост на течностите на плъзгане


Още един важен аспект, характеризиращ трансмисионните масла се явява стабилността на вискозитета и ИВ в експлоатационни условия. Течностите може да бъдат получени на база високоиндексни масла (например, скъпоструващи синтетични масла) и/или по пътя на въвеждане на полимери, които се наричат присадки, подобряващи ИВ (VII) в композиция. VII (Viscosity index improver - присадки, подобряващи ИВ) — добре изучена и широко използвана технология, за първи път внедрена за производство на всесезонни масла в 40-те г. на миналия век. Те намират използване за тези цели до днес за производство на високоиндексни масла и много други смазочни материали, например трансмисионни течности, трансмисионни масла и хидравлични течности. Съвременните зъбни колела и хидравлични системи предават големи усилия на използваните в тях течности. Базовото масло и болшинството от присадките не изпитват въздействие на тези сили, но при някои обстоятелства на това въздействие може да се подложат вискозитетните присадки (VII).
В най-лошия случай силите на плъзване разкъсват
VII на малки парченца, което води до намаляване на вискозитета и ИВ на течностите. Следователно, преимуществата на високоиндексните течности могат да бъдат изгубени в процеса на експлоатация. 
Съвременните
VII притежават устойчивост на плъзване, защото са нискомолекулярни и се произвеждат в промишлени мащаби, така че този проблем може да се счита за решен.

6.3. Защита от корозия и ръжда

Корозията и защитата от нея играят много важна роля за смазочните материали, използвани в индустриалните трансмисии. С отчитане на изискваните удължени срокове при смяна на индустриалните трансмисионни масла, силната корозия може да неочаквани откази на лагери, зъбни предавки и други важни компоненти в трансмисиите. Затова съвременните спецификации разглеждат провеждането на различни изпитания за определяне на антикорозионните свойства на смазочните масла за триещи се метални двойки—стомана, мед и други цветни метали. Някои области на използване на индустриални масла, например в трансмисии, работещи в крайбрежния шелф се усложняват поради присъствие на морска вода в зъбните предавки. Затова се използват специални методи на изпитания.

6.4. Окислителна стабилност

Окислителната стабилност намалява стареенето на маслото. Старото смазочно масло е свързано с изменение на вискозитета и с повишаването на киселинното число. С помощта на някои изпитателни методи може да се определят характеристиките при стареене на маслото по пътя на изменение на киселинното число. Киселинното число служи за определяне на това,колко милиграма основа (КОН) се изисква за неутрализация на един грам киселина, съдържаща се в маслото. Днес чувствителните зъбни предавки се изпитват на регулярна основа. В случай на видимо изменение на киселинното число производителите на смазочни масла препоръчват да се смени маслото.

6.5. Пламна температура и температура на течливост

Пламната температура е най-ниската температура, при която обемите на парите още се отделят от изпитваните образци в определени условия до такава степен, че над нивото на течностите съвместно с въздуха те образуват възпламеняваща смес. Ниската пламна температура води до големи загуби от изпарение в зависимост от локалните температури на маслата. Температурата на течливост е идентична на температурата, която е на 3 °К по-висока от температурата, при която течността течливост в условия на изпитания. В зависимост от областта на използване почти във всички спецификации се разглежда определянето на пламната температура и температурата на течливост.

6.6. Деeмулгируемост и водоотделяне

Водата е лош смазочен материал, усилващ корозията, затова следва да я няма в маслото. Но често е невъзможно да се предотврати попадането на вода в маслото. Ако съдържанието на вода в маслото превишава определени предели, остава единствена възможност — да се смени маслото или да се раздели на маслена и водна фаза. В големите смазочни системи водата пада на дъното на маслената бака благодарение на по високата си плътност и така може да се излее през изпускателния кран. За това се изисква добра водоотделяща способност на смазочното масло.

6.7. Деаерация

Напълно естествено, въздуха се смесва с масло във всяка зъбна кутия. Tъй като въздуха също се явява лош проводник на топлина, той е длъжен да бъде отстранен от маслото по-бързо до минимизация на неговото съдържание в маслото.

6.8. Съвместимост с бои

С цел защита от корозия и увеличаване на експлоатационния срок на вътрешните устройства на големите индустриални скоростни предавки се нанасят бои, при това на тях маслото може да въздейства агресивно, което може да размекване и лющене. Това се отнася за еднокомпонентните бои, докато двукомпонентните по принцип са устойчиви към полигликолите.

6.9. Съвместимост с уплътнения

Аналогично на боите уплътненията могат да съдържат органични компоненти, които могат да бъдат подложени на агресивно въздействие от страна на смазочните масла. Изпитанията на съвместимост на еластомерите със смазочните масла включват важни спецификации, защото риска от несъвместимост значително нараства с повишаване на температурата на маслото. Изпитанията на съвместимост на смазочните масла с уплътненията се подразделят на статични и динамични в зависимост от условията на провеждане, но детайлно разглеждане на тези методи на изпитания излизат от рамките на тази статия.

6.10. Разпенване

Пенообразуването в смазочните материали частично е свързано с присъствието на замърсяващи примеси. Мащабите на пенообразуването могат да бъдат толкова значителни, че пяната в резултат от вентилация се маха от трансмисията и замърсява околната среда. За избягване на това в скоростните кутии следва да се използват само такива масла, които в свежо състояние притежават добра устойчивост към разпенване.

6.11. Смесимост с минерални масла

По възможност не следва да се смесват различните базови масла, използвани в индустриалните трансмисии, защото в сместа се проявяват свойствата на най-лошия компонент. Но по-критичен фактор се явява не простото физическо смесване, а факта, че смесването на две базови масла води до неочаквани химически реакции. Например, случайно смесване на минералните масла с полигликолите води до значително увеличение на вискозитета в резултат, на което се получава полимеризация, което затруднява изпомпването на сместа през тръбата и като краен резултат до повреда на трансмисията поради недостатъчно смазване. 

6.12. Съвместимост с околна среда и кожа

Днес особено голямо значение се придава на съвместимостта на трансмисионните масла с околната среда и с кожените повърхности във връзка с растящото внимание на производителите на трансмисии и предприятията на потребителите, въздействието на околната среда и здравето на обслужващия персонал. Многочислените спецификации изискват провеждане на изпитания на маслата на съвместимост, защото тези изпитания във всеки конкретен случай могат да бъдат скъпоструващи и капиталоемки поради въздействие на здравето и околната среда. 

6.13. Открити зъбни предавки

Откритите зъбни предавки, т. н. мелнични (фрезерни), често се срещат в цимент
oвата промишленост, във въртящи се пещи в металургията, в електростанции, работещи на въглища или на открити шахти. Тези открити крупногабаритни зъбни предавки често се смазват с разпръскване на адгезионно смазочно масло. Наред с изискванията към носещата способност и противоизносните свойства, приоритетно значение имат адгезионните свойства, разпръскване, изпомпване и антикорозионни свойства на тези масла. В упоменатите системи успешно се използват т. н. твърди компаундирани смазочни материали, като добавки към адгезионните масла. По съображения за минимизация на вредно въздействие на здраве и околна среда, а така също заради преки загуби на масла с отработения въздух, приемането на смазващи системи, чрез разпръскване на маслата и маслена мъгла днес се използва ограничено. Откритите зъбни предавки може да се смазват ръчно или с помощта на дозиращи помпи с регулярни интервали на високовискозитетни масла.

7. Отношение «разходи/печалба» при разработка на трансмисионни смазочни масла

От самото начало на разработка и избор на компонент се е фокусирало на икономии на разходи и на ефективни разходи при проектиране. Целта на изследванията и оценката на получените резултати се заключавало в сравнение на характеристиките на синтетичните индустриални трансмисионни с обикновените трансмисионни масла на база минерални масла, отговарящи на изискванията на
CLR стандарт (DIN 51 517), по отношение на окислителна стабилност (устойчивост на маслата към стареене) и фрикционни характеристики. Това може значително да увеличи експлоатационния срок на маслото, защото удължените интервали между смяната на маслата корелират с най-високите нива на механико-динамични характеристики.

В табл. 15 са приведени примери на индустриални трансмисионни масла, получени на основа базови течности с различен тип. Очакваните експлоатационни срокове на трансмисионните масла, в частност по отношение на окислителната стабилност, могат да бъдат сравнени с методите на изпитания на окисление в ротационната бомба.

продукти на база минерални масла (рис. 25).

 

Таблица  15. Сравняване на индустриалните трансмисионни масла, получени на основа базови течности с различен тип.

Тип течности

CLP-M

CLP-PLUS

CLP-PAO

CLP-PG

CLP-E

Тип течности

Минерални

Синтетични

Синтетични биоразлагаеми

Базово масло на течностите

Минерално масло

ПАО

Полигликоли

Синтетичен сложен естер

Вискозитет при 40 °С, мм2

220

220

220

220

220

Вискозитет при 100 °С, мм2

18,4

18,4

25,7

34,7

28,0

Вискозитетен индекс

95

95

150

200

160

Пламна температура,°С

230

230

260

230

280

Температура на течливост,°С

– 18

– 18

– 54

– 33

– 48

Разтворимост във вода

не

не

не

частично

не

 

 

Методът на изпитание на микропитинг се използва за оценка на качествата на защита на повърхностите на зъбците от микропитинг, осигурявани от синтетичните масла (рис. 26). Този метод имитира практическите условия при умерените скорости на плъзгане в зоните на зацепване, използвани към всички типове зъбни предавки (виж рис. 5, Трансмисионни масла, част I).

 

Синтетичните трансмисионни масла притежават противоизносни свойства в скоростните кутии и в ролковите лагери. Функционалният въртящ момент на трансмисионните масла, се измерва по метода FAG на ролколагерен апарат FE8, показан на рис. 27.

 

Благодарeние на своите базови течности синтетичните масла с оптимизирани присадки притежават огромен потенциал предотвратявайки задир и намаляващи триенето и в следствие на това намаляват температурата в картера с 30 °С. Това е станало известно при провеждането на тестове на изпитателен FZG стенд с използване на усилен метод на изпитание А/16.6/140 на противозадирни свойства. Резултатите от тези изпитания са показани на рис. 28.

 

Резултатите от изпитания на смазочните масла, в това число "новите" методи на изпитание, дават важна информация за намаленото триене в скоростните кутии и в ролковите лагери благодарение на свойствата на тези масла и подчертават техните общи експлоатационни характеристики. Това ниво на експлоатационни характеристики на синтетичните течности води до повишени мощности машините и оборудванията и до увеличаване на производителността. В сравнение със стандартните минерални масла тип CLM-М и CLM-Plus цените на синтетичните базови течности тип CLP-PAOCLP-E и CLP-PG са 3-5 пъти по-високи. Но увеличаването на експлоатационния срок на синтетичните базови масла се компенсира с по-висока устойчивост на тези продукти двойно и намаляване на температурата на маслото в картера с 10—30 °С, намалява периодичността на смяна на масла от 2 до 8 пъти в сравнение с минералните масла. Всички тези аспекти трябва да се отчитат при оценката на общото отношение «разходи/печалба» в разработката и използването на конкретен продукт. Затова по-високите разходи на синтетичните трансмисионни масла трябва да се съпоставят с икономията, достигана благодарение на удължения експлоатационен срок (в сравнение с минералните масла) и намаления разход на техническо обслужване. Ако всички тези аспекти се вземат в предвид, то става очевидно, че синтетичните базови течности са способни значително да намалят общите разходи, свързани със смазващите системи. Примери са приведени на рис. 29.


 

В реални условия на използване е целесъобразно да се проведе анализ на "разходи / печалба" при разглеждане на превъзходните характеристики на синтетичните трансмисионни масла. По-високата стойност на синтетичните продукти се откупва с икономия на средства благодарение на значително по-продължителните интервали между смяната на маслата (в сравнение с минералните масла) и общо намаляване на експлоатационните разходи.

 

 

 

 

 

 

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.