Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Tрансмисионни масла - II част ПДФ Печат Е-мейл

4. Трансмисионни масла за автомобили

Трансмисионните масла за автомобили отговарят на специфични изисквания за задвижване на зъбни предавки (сравни раздел 2, трансмисионни масла, част I). Тези зъбни предавки предават въртящ момент от двигателя на задвижващи механизми и се състоят от скоростни кутии и водещи мостове, които използват диференциали за предаване на сила на колела. В Европа болшинството скоростни предавки, които служат за изменение на предавателното отношение, представляват ръчни трансмисии със синхронизации. В САЩ и в Азиатско-Тихоокеанския регион болшинството скоростни кутии са автоматични и полуавтоматични трансмисии или т. н. постоянно изменяеми трансмисии.
По отношениe към тези автоматични скоростни кутии, или CVT, трансмисионното масло не само отговаря за смазването на зъбните предавки, но и освен това и функционално (мокри съединители, спирачки, а така също и хидротрансформатори, гасители и двойни зацепващи съединители).
Днес е навъзможно да се удовлетворят всички изисквания от дадените типове трансмисии с помощта само на една течност. Благодарение на неуклонния технологичен прогрес в съчетание с успешното проектиране на нови компоненти зъбни предавки, например датчици, тенденцията на развитие става все по-ориентирана в страна на индивидуализация.
Днес се разработват нови индивидуални масла със специално предназначение и семейства от специални трансмисии. Аналогично се разработват нови моторни масла и продължават интензивни разработки на автомобилни трансмисионни масла, което е обусловено от няколко фактора:
• собствениците на автомобили одобряват повишаването на надеждността и удължаването на сроковете при смяна на маслата за съкращаване експлоатационните разходи;
• изискванията към спецификациите, публикувани от производителите на двигатели, трансмисии на автомобили, разчетени на значително увеличени интервали между смяната на маслата, днешните изисквания се заключават в намаляване на всички трансмисионни течности на целия експлоатационен срок. Днес болшинството ръчни скоростни кутии и трансмисии, водещи мостове на леки автомобили работят на течности, запълнени на целия експлоатационен срок (>300 000 км). Що се отнася до автоматичните трансмисии в леките автомобили, то скоро и там ще бъдат достигнати увеличени интервали на смяна на течностите. А по отношение на комерческите автомобили се наблюдава тенденция към увеличен интервал между смяната на масла до 50 000, 75 000 и дори до 1 000 000 км без изливане на маслата;
• законодателството в индустриално развитите страни влияе на композицията на смазочните масла главно по екологични съображения — с цел създаване на екологически чисти течности и тяхното обезвреждане. Това означава намаляване на потреблението на минерални масла. Днес за защита на околната среда често се използват екологично безвредни синтетични базови масла и масла на база сложни естери. Благодарение на по-високата си устойчивост на термично окисление на маслата на основа сложни естери се използват в съчетание с ПАО и базови масла от хидрокрекинг.
Освен това се предприемат опити за намаляване на токсичността на смазочните масла, особено в традиционните компоненти на широко използваните присадки. В това отношение намаляването на съдържанието на хлор има голямо значение във връзка с проблемите на обезвреждане на отработените масла. За намаляване на изхвърлянето на твърди частици и отработени масла в околната среда и следователно, разход на масла в бъдеще трансмисионните масла за автомобили трябва внимателно да се изпитват на съвместимост с еластомери, използвани като уплътнения.
Водaчът на автомобила очаква да получи гаранции за подобрени експлоатационни характеристики, намален шум и разход на гориво от съвременните транспортни средства. Тази тенденция се проявява в усилено използване на нисковискозитетни масла в съчетание с намален разход. Oсвен това, всесезонните масла днес се използват в широки мащаби с цел значително намаляване разхода на гориво.

4.1. Смазочни масла за водещи кутии на комерчески автомобили

Комерческите автомобили се подразделят на леки товарни автомобили с максимална товароподемност от 3 до 6 т и товарни автомобили с максимална товароподемност над 6 т. В 2005 г. световното годишно потребление на трансмисионни смазочни масла за комерчески автомобили е било приблизително 800 000 т. В Същата година в Западна и Източна Европа са били произведени приблизително 2 100 000 комерчески автомобили, което съответства на обем от потребление на 170 000 т трансмисионни масла за скоростни кутии и главни предавания на товарни автомобили на европейския пазар. В 2005 г. са били произведени около 1 700 000 леки товарни автомобили. Важни производители на тези автомобили по тяхната степен на пазара се явяват: PSA (22%), Ford (15%), VW(12%), Renault(12%), Daimler-Chrysler (8%), Fiat (8%), Daewoo (3%), Skoda (3%), Hyundai (2%), Mitsubishi (1 %), Iveco (1 %) и други (23%).
Тъй като заредения обем на всяка скоростна кутия на товарен автомобил е от 2 до 6 пъти по-голям в сравнение с този на леките автомобили и е в границите от 10 до 30 л, то товарните автомобили представляват много по-голям интерес за производителите на трансмисионни масла. Заедно с това усъвършенстването на трансмисионните масла с цел удовлетворяване на изисквания, предявявани към течности за трансмисии на комерчески автомобили се явява сериозно предизвикателство за производителите на тези масла. В 2005 г. във всички европейски страни са били произведени приблизително 450 000 товарни автомобила. По тяхната степен на пазара важни производители се явяват Daimler—Chrysler (23%), Volvo (16%), Scania (13%), MAN (12%), Renault (10%), DAF(9%) и други (2%).
Тук следва да се споменат и компаниите
ZF и Getrag, защото те играят важна роля, като производители на трансмисии за голяма част от световните автомобилни компании, като поставят трансмисии както за комерчески, така и за леки автомобили. Особени изисквания към масла за трансмисии, поставяни от тези компании, оказват голямо влияние на текущите тенденции в разработката на нови течности за трансмисии на комерчески автомобили.
В табл. 2 и 3 са приведени важни действащи (към 2005 г.) спецификации на трансмисионни масла, издадени от производители на трансмисии и автомобилни компании, разделно за ръчни скоростни кутии и зъбни предавки на задни мостове. По отношение на тези спецификации следва да се отчитат модифицираните нови SAE класове. Главо става въпрос за новата класификация SAE J2360, която заменя старата спецификация MIL-PRF-2105E. Освен това, следва също така да се отчита новата «Класификация за вискозитет на автомобилни трансмисионни масла» J306. В нея голямо значение се придава на загуба на течности след усилие на преплъзване (съхранение на вискозитетния клас).

Таблица 2. Класификация на вискозтет и ниво на експлоатационни характеристики на трансмисионни масла

ISO

ISO 3448

SAE

SAE J300

SAE

SAE J306)

MIL

MIL-L-2105

AGMA

SAE

SAE J2360

Таблица 3. Използване на трансмисионни масла за водещи мостове 
(комерчески автомобили, товарни автомобили, автобуси), работещи в тежки условия

Chrysler

MS-9020

Daimler-Crysler

DC 235.8

API

GL-5

GM

8863370

Ford

SQM-2C9002-AA

Volvo

STD 1273.12

Scania

STO 1:0

Renault

RVI TDL

MAN

MAN 342

MAN

M 3343

VW

TL 727

ZF

ZFEcofluid X

Таблица 4. Използване на трансмисионни масла за водещи мостове на автомобили, работещи в леки условия (леки автомобили)

Chrysler

MS-9763

API

GL-4

Ford

M2C-119A

GM

9985476

Clak

MS-8 Rev. 1

Volvo

STD 1273.10

Volvo

STD 1273.13

Таблица 5. Използване на трансмисионни масла за синхронизирани трансмисии (комерчески автомобили, товарни автомобили, автобуси), работещи в тежки условия

Daimler-Crysler

DC 235.11

API

GL-1

API

GL-3

MACK

GO-J

MACK

GO-J PLUS

MAN

MAN 341

Volvo

STD 1273.07

ZF

ZF Ecofluid M

Таблица 6. Използване на трансмисионни масла за несинхронизирани ръчни трансмисии (комерчески автомобили, товарни автомобили), работещи в тежки условия.

API

МТ-1

Eaton

PS- 164

Eaton Bulletin

2053

 

Различните комбинации от материали, например металокерамика-стомана, използвани от производители в едно и също семейство от зъбни предавки, се държат с лошо поведение (в сравнение с другите комбинации) на стендови изпитания. Индивидуалната операция по превключване в началото на изпитанията, показани на рис. 17 (превключване 10 000), все още се забелязва желан стабилен коефициент на триене по време на целия процес на синхронизация (временно превключване на предавките). Но след известно време такова поведение се сменя и на края на операцията по превключване става рязко увеличение на коефициента на триене.

 

Голямата разлика между статистическия коефициент на триене и коефициента на триене при плъзгане водят до трясък по време на превключване на предавките, което се възприема, като нежелателно явление.Този ефект се усилва по време на следващите операции по превключване на предавките и води до повреда на синхронизацията, както е показано на рис. 18 (превключване 48 500).

 

 

Така, както се вижда от рисунката в сравнение със синхронизацията молибден—стомана, изисканото число превключвания (100 000) не било достигнато. Изпитанията са били принудени да спрат след 48 500 превключвания на предавки. Второто изпитание в тези работни условия потвърдило първоначалните резултати. Технологията при разработка на масла била отхвърлена от производителите на скоростни кутии и призната за неудовлетворителна.

4.2. Трансмисионни масла за леки автомобили

Разработката на леки автомобили се намира под влияние на ожесточена световна конкуренция сред многочислените производители. На фона на тази конкурентна борба много автомобилни компании са принудени да образуват алианси с други компании, да извършват сливания и поглъщания с цел повишаване на конкурентоспособността. Това води до производство на идентични компоненти и трансмисии в различни места и за различни автомобили. За масленото производство това означава доставка на допуснати към използване масла, достъпни във всички региони на света с еднакво качество, с крайна цел първично зареждане на автомобилите в местата на тяхното сглобяване.
Що се отнася до потребителите, то основни критерии за тях се явяват комфорта при шофиране на лекия автомобил, дизайн, икономичност и спортивност, които определят тенденция към високи показатели на продажби. Указаните тенденции влияят на конструкциите на двигателите и трансмисиите и следователно на маслата, използвани в тези трансмисии. Едновременно с това благодарение на изискването за екологичност маслата трябва да се оптимизират с общия КПД на двигателя и всички трансмисии без необходимост от смяна в течение на целия експлоатационен период, разчетен на над 300 000 км.
Използването на масла с най-добри експлоатационни характеристики водят до повишено топлообразуване, което ускорява стареенето на трансмисионните масла. Дизайнът на новите автомобили води до разработки на внимателно подбрани шасита, обикновено с ниска въздушна съпротива. Това често бива свързано с влошена въздушна циркулация и охлаждане на трансмисиите. За повишаване на комфорта при шофиране автомобилите се снабдяват с допълнителни шумопоглъщащи капсули. В същото време лошо разсеяната топлина се акумулира в капсулните пространства. В частност, тези фактори повишават температурата на трансмисиите на автомобилите, влошавайки условията на експлоатация и следователно, ускоряват стареенето на течностите.
Новите леки автомобили винаги са снабдени със скоростни кутии с големи числа от предавки, а днес леки автомобили с шестстепенни кутии са стандарт. В тази област конструкторите са задължени да използват всички технически възможности при определяне размерите и материалите. Освен това е необходимо да се отчита влиянието на съответните течности при приемане в трансмисиите на по-леки и твърди материали, характеристиките на триене и износване на триещите се двойки, някои от които за сега са неизвестни.
Все повече автомобили са снабдени с автоматични скоростни кутии и системи задвижващи всички колелета. Днес в трансмисиите се установяват елементи на управления и системи от датчици, състоящи се от електрически компоненти (измервателни устройства, датчици и т. н.). В тези случаи съвместимостта на тези чувствително високи температури на маслата в картера, имат голямо значение за удовлетворяването на изисквания, предявявани към течностите и към техните разработки.
Днес степента на леките автомобили със синхронизирани ръчни скоростни кутии е приблизително 90% на европейския пазар. Както бе показано в раздел 4.1 за комерчески автомобили, всички производители на леки автомобили предявяват много високи изисквания към синхронизацията на тези елементи, осигуряващи комфорт. Многообразието от триещи се материали, използвани в синхронизациите на леките автомобили, неуклонно се повишават, така че по отношение на течностите за скоростните кутии се изискват все повече и повече индивидуални решения. 
Oще eдно изискване към трансмисионните смазочни масла за ръчни трансмисионни системи, а така също за диференциали на задни мостове се заключава в много високите противозадирни носещи способности за защита на цилиндричните прaвозъбни предавки. Такива масла трябва да притежават значително по-висок коефициент на преплъзване в сравнение с маслата, използвани при зацепване в планетарни зъбни предавки, обикновено срещащи се в автоматичните или вариаторни трансмисии.
Всички упоменати тенденции на развитие заедно с изискванията към трансмисионните масла за леките автомобили са отразени в спецификациите, публикувани от водещите автомобилни компании. Последното предизвиква все нови и нови изисквания към отбрани и приемани изпитания. Днес някои производители на автомобили и трансмисии даже са решили изкуствено да подложат на стареене или окисление свежи масла, а след това да ги изпитват допълнително в изкуствено ускорени условия с обичайни методи на изпитания.
Някои важни спецификации на течности за ръчни трансмисии и главни предавания на леки автомобили са приведени в табл. 7 и 8. 

 

Таблица 7. Синхронизирани ръчни трансмисии и главни предавания (леки автомобили)

Volvo

STD 1273.08

DaimlerCrysler

DS 235.10

VW

TL 726

 В целия свят има спецификации на извънпътни строителни машини и комерчески автомобили, имащи значение за разработки на трансмисионни течности (табл. 8).

 

Таблица 8. Синхронизирани ръчни трансмисии за леки условия на експлоатация (товарни автомобили с малка товароподемност, леки автомобили)

API

РМ-1

Ford

SM-2C-1011A

Ford

M2С 200С

VW

TL 52512

VW

TL 52171

VW

TL 52178

BMW

602.00.0

 4.3. Смазочни масла за автоматични трансмисии и безстепенни скоростни кутии (CVT)

Важни за потребителите на ATF и течностите за автоматични задвижващи системи се явяват извънпътните автомобили и машини, а така също комерческите автотранспортни средства — главно автобуси — градски и междуградски, карети и мини- миди-автобуси. Освен това, ATF се използва в кормилните управления на товарните, комерчески и леки автомобили. 90% от всички леки автомобили на североамериканския и азиатски автомобилни пазари са снабдени с автоматични трансмисионни системи. Общата оценка на обема световно потребление на ATF през 2006 г. е било приблизително I 200 000 т., от които 61% се падат на Северна Америка, 15,5% — на Азиатско-Тихоокеанския регион, 12,5% — на Европа, 8,8% — Латинска Америка и 2,2% — на Близкия Изток.
Голяма част от производителите на автоматични трансмисионни системи изискват за своите изделия течности, отговарящи на спецификации, приведени в табл. 9. 

 

Таблица 9. Автоматични трансмисии за тежки условия на работа (комерчески автомобили, товарни автомобили, автобуси)

Allison

С-4

Allison

TES-295

Chrysler

MS-9602

ZF

TE-ML 02

ZF

ZFN 13015Тези спецификации се отнасят към азиатските, североамерикански и европейски пазари, а така също към бизнеса, свързан с зареждането по бензиностанциите и смяната на маслата на автомобилите. Днес се увеличават спецификациите на заводските зареждания с трансмисионни масла (табл. 10). 

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.