Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Масла за двутактови двигатели ПДФ Печат Е-мейл

Използване и характеристики на масла за двутактови двигатели

Двутактoвите двигатели се използват главно там, където основни параметри при избор се явяват висока относителна мощност, леко тегло и ниска цена. Те често се използват на мотоциклети, моторни лодки (окачени лодкови двигатели), снегоходи, косачки, верижни триони, малки фургони, като болшинството от тях се използват на мотоциклети и лодки.

Почти във всички двутактови двигатели се използва еднократна смазка. Маслото не циркулира, както в четиритактовите двигатели, а се добавя с горивото. Значителна част от маслото изгаря заедно с горивото, но пpиблизително една четвърт се изхвърля с изгорелите газове, като неизгоряла маслена мъгла. Прости двигатели още се срещат в старите модели, все още се използва способ на смесване, заключаващ се в това, че съответното количество масло ръчно се вкарва в горивния резервоар в отношение от 1:20 до 1:100. По- прогресивните конструкции използват автоматични системи за дозиране. Тези системи въвеждат маслото в зависимост от натоварването на двигателя. В такива системи са типични отношения от 1:50 до 1:400.

В болшинството прости двутактови двигатели се използва карбураторна система на смесване. За разлика от четиритактовите двигатели, свежата гориво-въздушна смес в два такта продухва цилиндъра след изгаряне. Това едновременно подаване на горивна смес и премахване от цилиндъра води до това, че около 30% от свежата смес, не изгаря, излиза с изгорелите газове.

Този конструктивен недостатък, наред с частичното изгаряне на маслото се явява причина за образуване на сравнително високи изгорели газове на много двутактови двигатели. Това води до сериозен смог, задименост и шум в гъстонаселените региони с голяма численост на малки мотоциклети, като например в много азиатски градове.

В последните години тези конструктивни недостатъци са компенсирани с някои достижения в технологиите на производство на двутактови двигатели. Разработката на непосредствено или косвено впръскване на гориво е довело до значително намаляване на изгорели газове и снижение разхода на гориво.

За надеждна експлоатация и дълготрайност двигателите се нуждаят от качествени масла. Основни критерии за качество се явяват:

  • смазочни и противоизносни свойства;
  • функция очистка (миещо-диспергиращи свойства);
  • предотвратяване на образувание на отлагания в изпускателната система;
  • ниска димност;
  • чистота на запалителните свещи и изключване на преждевременно възпламеняване;
  • Добра смесимост с гориво даже при ниски температури;
  • защита от корозия;
  • добра течливост.

За двутактови двигатели се използва следния състав: 85—98% базово масло, останалото — различни присадки, които са аналогични на моторните масла за четиритактови двигатели и придават на маслата по-горе упоменатите характеристики. По принцип са пригодни всички базови масла от брайтстокви, селективно-неутрални типове до напълно синтетични полиалфаолефини. Тъй като за болшинството масла, използващи се в двутактовите двигатели, високите нискотемпературни характеристики са незадължителни, за достигане на желаем вискозитет често се използват брайтстоки. Висококачествени масла за двутактови двигатели, освен въглеводороден тип, често съдържат различни синтетически сложни естери, особено в случаи на биологически разлагаеми масла, които са специално разработени за морските скачени двигатели.

Присадките към маслата за двутактови двигатели се подбират в съответствие с изискванията на движението. Точно, както и в маслата за четиритактови двигатели, в маслата за двутактови двигатели се съдържат противоизносни присадки, които химически взаимодействат с металните повърхности за защита от износване, особенно в условия на гранично триене. Наред с традиционно използвания цинков диалкилдитиофосфат, използват се и безпепелни присадки тип сложни естери на дитиофосфорната киселина, алкил- и арилсложни естери или фосфорни киселини.

За изключването на образуване на отлагания в горивната камера и около буталните пръстени и поддържане двигателя чист в маслото се добавят миещо-диспергиращи присадки (DD-система). Често се използват фенолни съединения и/или съединения на алкално-земни метали или сулфонатни основи. Като диспергиращи агенти често се използват високомолекулярни съединения, способни да улавят и удържат замърсяващите примеси в премерено състояние. Примери за вещества от този тип може да служи полибутилен сукцинимид, свойствата на който се явяват резултат от химическите връзки на полярния сукцинимид с масло-разтворимите полибутилени.

Освен това, маслата за двутактови двигатели съдържат в допълнение към противо-износните и DD-присадки малки количества антиоксиданти, инхибитори на корозия, антипенни присадки и присадки подобряващи течливостта.

Малодимните масла за двутактови двигатели съдържат значително количество полибутилени (от 10 до 50%). Това са напълно синтетични течности с различни вискозитетни класове. В сравнение с минералните масла тези течности, освен добри смазочни свойства, осигуряват и чисто изгаряне и значително в по-малка степен коксообразуване.

Класификация на масла за двутактови двигатели

Аналогично на четиритактовите двигатели маслото за двутактовите двигатели се подразделя на функционални групи, даващи информация за подходящи области на използване. Основа за всички по-долу причеслени системи на класификациите служат редица лабораторни и функционални методи на изпитания, особено последните (стендови) изпитания, проведени на новите образци двутактни двигатели.

API функционални групи

Днес маслата за двутактови двигатели API се делят на три категории (табл. 1) съгласно мощността на двигателя, започвайки от маломощните косачки до високомощните мотоциклети. Моторни изпитания вече не се правят, защото специални изпитателни двигатели вече не се произвеждат от промишлеността. В бъдеще се планира замяна на групата API с японската JASO и глобалните ISO класификации. На пазара и до днес има още цяла ред масла с класификация API,защото тази система е била широко разпространена в миналото.

Таблица 1. API група

 

API

Област на използване

Изпитателен двигател

Критерии за оценка

 

TA

Мотопеди, косачки, електрогенератори, помпи

Yamaha СЕ 50 S (50 см3)

Заяждане на буталото, отлагания в изпускателната система

 

TB

Мотороллери, малки мотоциклети

Vespa 125 TS (125 см3)

Преждевременно запалване, загуба на мощност поради отлагане в горивната камера

 

TC

Високомощни мотоциклети, верижни триони

Yamaha Y 350 M2 (350 см3)

Yamaha СЕ 50 S

Преждевременно запалване, загуба на мощност поради отлагания в горивната камера Заяждане на буталото, прегаряне на пръстените

JASO класификация

JASO (Японска организация по автомобилни стандарти), в която влизат всички големи автомобилестроителни компании в Япония, подразделят маслата за двутактови двигатели на три групи: FA, FB и FC (табл. 2)

Всички три категории масла се изпитват на едни и същи изпитателни двигатели и съответстващата категория за качество се присвоява по предварително определени прагови значения. Резултатите от изпитанията се определят и публикуват в сравнение с ясно определени високоефективни еталонни масла (JATRE 1) (табл. 3). Основни критерии за оценка се явяват смазочните свойства и миещия ефект на маслата, а така също тяхната склонност към димообразуване и образуване на отлагания в изпускателната система. Първата спецификация на нискодимно масло е било разработено след приемането на стандарта JASO FC.

Таблица 2. Критерии за оценка на резултати от моторни изпитания на масла по класификация JASO

Изпитателен двигател

Критерии за оценка

Параметри на изпитанието

Honda Dio AF 27

Смазочни свойства

Износване на бутални пръстени, изгаряне на пръстени, заяждане на бутала

Honda Dio AF 27

Миещ ефект

Изгаряне на бутални пръстени в резултат от лакообразуване, закоксование, отлагания в буталата и в горивната камера

Suzuki SX 800 R

Димни изгорели газове

Твърди частици от дима

Suzuki SX 800 R

Отложения в изпускателната система

Противоналягане в изпускателната система

Таблица 3. Категории производителност JASO (еталонно масло — JATRE 1 = 100)

Критерии за оценки

JASO FA

JASO FB

JASO FC

Смазочни свойства

>90

>95

>95

Миещ ефект

>80

>85

>95

Димност на изгорелите газове

>40

>45

>85

Отлагания в изпускателната система

>30

>45

>90

ISO класификация

В средата на 90-те г. на XX в., когато маслата от JATRE 1 са били изпитани по европейски методи на моторни изпитания, станало ясно, че JASO FC вече не може да удовлетворява изискванията на европейските двутактови двигатели. В Европа била разработена серия от дългосрочни изпитания, отговарящи на всички изисквания. Освен изпитания на димност, отлагания в изпускателната система, смазочна способност и миещ ефект по JASO, били добавени и 3-часови изпитания на Honda Dio за определяне на степента на подобряване чистотата на буталата и миещ ефект. За всички изпитания, като еталонно масло се използва JATRE 1. Тези нови инструкции били разработени от работните групи на СЕС с участието на европейските производители на двигатели и смазочни материали.

Днес международната организация по стандартизация (ISO) класифицира маслата за двутактови двигатели според три категория: ISO-L-EGB, -EGC, -EGD. Четвъртата категория (-EGE) се намира в стадии на разработка съвместно с един от силните европейски представителства.

Категориите ISO-L-EGB и -EGC отразяват изискванията на JASO по категории FB и FC и се нуждаят в допълнително доказателство за чистота на буталата. ISO-L-EGC и -EGD се нуждаят в доказателство за ниска димност аналогично на JASO FC. В табл. 4 са показани всички критерии за оценка на резултатите от моторните изпитания.

Таблица 4. ISO категории (еталонно масло — JATRE 1 = 100)

Критерии за оценка

ISO-L-EGB (вкл. JASO FB)

ISO-L-EGC (вкл. JASO FC)

ISO-L-EGD

Смазочни свойства

>95

>95

>95

Димност

>45

>85,2

>85

Отлагания в изпускателната система

>45

>90

>90

Миещ ефект

> 85 (1 ч изпитание)

> 95 (1 ч изпитание)

> 125 (3 ч изпитание)*

Чистота на буталото

> 85 (1 ч изпитание)*)

> 90 (1 ч изпитание)*)

> 95 (3 ч изпитание)*

* Нови изисквания в допълнение към JASO FC.

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.