Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Масла за металорежещо оборудване ПДФ Печат Е-мейл

1. Роля

Метaлорежещите машини са най-важните машини в металообработващата промишленост. Те заемат приблизително 20% от пазара. Германия се явява водещ производител на металообработващо оборудване в света. По обем продажби (14 млрд ДМ) тя заема второ място след Япония (16 млрд ДМ) и изпреварва САЩ (9 млрд ДМ), Италия (≈ 6 млрд ДМ) и Швейцария (≈ 4 млрд ДМ). Металорежещото оборудване се използва в многочислени операции, включително формоване, рязане и огъване, те са необходими за струговане, фрезоване, свредловане, шлайфане при всякаква механическа обработка на металите. Възможно е комбиниране на всякакви машини в поточни линии с предаване на обработващите детайли от операция на операция. Отрасълът се явява важен сектор на машиностроенето, и степента при износа на Германия и Япония, достига 60—70%, илюстрирайки значението на оборудването за икономиките на тези страни.

2. Масла за металорежещо оборудване

В тази статия са описани смазочни масла, хидравлични течности и пластични смазки за металорежещото оборудване. Нарeд със смазочно-охлаждащите технически средства, хидравличните течности по обем на потребление се явяват важна група от смазочните материали за металорежещото оборудване, като зад него следват трансмисионните масла. На чистите и водосмесими СОТ или на течностите за металообработка ще бъдат посветени отделни статии. Маслата за машинно оборудване са описани в стандартите DIN8659-1 и -2 и ISO 5169 и ISO 3498. Тези стандарти трябва да съдържат изисквания, необходими за строго съблюдение от производителите и ползвателите при планиране на смазочните материали. Тези смазочни материали трябва също така да удовлетворяват изисквания по DIN/ISO 5170 (масла за машинно оборудване). Планирането на смазочните материали и системи при смазване трябва да обхващат всички възли и детайли от машините, нуждаещи се от смазване. В тези планове трябва да се съдържат:
• точно разположение на всички точки, нуждаещи се от смазване;
• типът масло;
• самият смазочен материал в съответствие с DIN 8659-1 и -2 и ISO 3498 и обема на резервоара;
• график (календарен) за периодична смяна на маслата.
Целта на планиране на смазочните материали, като част от рутинното техническо обслужване на машинното оборудване се състои в осигуряване на достатъчно количество съответстващ смазочен материал в нужно място и в нужно време (Директива VDI 3009). Производителите на машини обикновено включват препоръчителни таблици по смазване в инструкции по експлоатацията на тези машини. В такива таблици са указани типа смазочен материал в съответствие с DIN 51 502, ISO 6743 и ISO 3498 за всеки вискозитетен клас по търговско наименование. На основа тази информация се съставя план на техническото обслужване за всяна машина. В нея са указани типа смазочен материал и интервалите при смазване. За повечето машини в плана на техническото обслужване е включен в справочника по експлоатация, доставян от производителите на машини. На рис. 1 е показан пример на смазване на шлифовална машина. Видно e съответствието на изискванията на DIN 51 502 и ISO 3498 по интервала на смазване, обема на резервоара и разположението на точките за смазване.

Препоръките по смазване трябва да се преразглеждат на всеки две години с отчитане на новите разработки в тази област. Технически аналогични смазочни материали често могат да бъдат подбрани за някои рационализации на системите при смазване. Производителите на машини често се позовават на препоръките по смазочни материали на водещите производители за отделните възли, които е необходимо да следват, в частност, по смазване на възли на хидравлични системи, скоростни кутии, направляващи (хоризонтални, вертикални). Маслото за машинното оборудване може да бъде разделено на редица важни елементи: хидравлична система, скоростна кутия, шпиндел, направляващи, линейна система, плъзгащи и търкалящи лагери и накрая зоната на рязане. По принцип за всеки възел се препоръчват различни смазочни масла (без СОТ), обикновено това са не по-малко от седем типа масла по вискозитетен клас.


3. Смазване на отделни възли на машинното оборудване

3.1. Хидравлична система

Голяма част от хидравличните системи са разчетени за използване на HLP (НМ), HLPD (HG) течности с ISO вискозитет от 32 до 46. Работни температури от 40 до 60 °С, а пиковите могат да бъдат в предели 60—80 °С. Независимо от товар че работните налягания се намират в рамките от 50 до 100 атм (сравнително ниски), в стискащите устройства те достигат до 400 атм. Ниските налягания в системата обикновено се приемат за предотвратяване следите от разклащане на машините на обработващите повърхности (свиване на течностите), което често има място при високи налягания. Освен това, високите налягания водят до големи течове и следователно до намаляване на ефективността. На рис. 2 е показана степента на използване на хидравличните масла, използвани в машинното оборудване (по резултати от изследване на 12 германски машиностроителни предприятия, 1995).

 

HLPD течности често се използват за решаване на проблемите, свързани с триенето и съвместимостта.
Ротационно-крилати и вътрешно-зъбни помпи се използват при налягания от 50 до 100 атм. По-високи налягания създават радиалните и аксиални бутални помпи. Външните зъбни помпи се използват рядко поради шума, който генерират.
На рис.3 са показани типовете помпи, използвани в машинно оборудване (обследване от 12 германски станкостроителни предприятия, 1995).

Работни условия, използвани в машинно оборудване

Диапазон на налягане

80% от всички машини се експлоатират под налягане в диапазон от 50 до 100 атм
13% от машините се експлоатират под налягане в диапазон над 100 атм
7% от машините се експлоатират под налягане в диапазон над 150 атм

Минимален вискозитет на хидравлични течности

Крилати помпи:
По принцип се изисква вискозитет минимум 15 мм2/с при налягане до 100 атм — нисковискозитетни течности намиращи се в стадии на разработка
Бутални помпи:
Днес
се използват за нисковискозитетни течности, но са скъпи
Зъбни:
Нуждаят се от много голям комплексен състав

Клапаните на изпълнителните механизми, шибърни клапани, спирателните клапани и дросели се използват в машинното оборудване. Много клапани са снабдени с хидродинамични лагери, които ги правят чувствителни към ефект на непостоянно смазване, замърсяване и образуване на отлагания.

Хидравличните системи на машинното оборудване обикновено са снабдени с машинни или влакнести филтри. Приблизително 80% от машиностроителите използват филтри с размери на улавяне от 5 до 10 мкм: останалите 20% използват филтри с размери до 25 мкм.
В зависимост от типа използвани клапани, чистотата на течностите по ISO 440 трябва да бъде в норми от 15/11 до 7/13 или по-надолу в съответствие с ISO 4406.

3.2. Направляващи

Направляващите в машинното оборудване, служат за закрепване и поддържане на обработваемите заготовки и се отнасят към важните елементи на металорежещите машини. Особени изисквания се предявяват към направляващите, заключаващи се в точност, високи експлоатационни характеристики, ниски издръжки при производство и ниски експлоатационни разходи.
Важни особености на направляващите са следните:
• нисък коефициент на триене, отсъствие на прекъсващо триене при малки скорости на подаване и висока носеща способност;
• ниско износване и пределно висока противозадирна надеждност;
• течливост при усукване и минимална хлабина;
• добри навлажняващи свойства за намаляване вибрациите на металообработващите машини на повърхността на обработваемите изделия.
Обикновено се използват хидродинамични, хидростатични и ролкови направляващи. По-рядко електромагнитни направляващи в металорежещото оборудване. Хидростатичните направляващи губят популярност поради факта, че са скъпи, но все още се използват в много машини. Днес често се използват хидродинамични линейни ролкови направляващи (линейни системи). Степента на пазара на хидродинамичните направляващи значително намаля, поради факта, че те осигуряват сравнително ниски скорости на подаване (максимум 0,5 м/с), често страдат от прекъсващо триене и високи разходи при поддръжка в сравнение с линейните ролкови направляващи.
Обикновени материали на триещите се повърхности в хидравличните направляващи се явяват чугун—чугун, чугун—пластмаса, чугун-стомана и стомана—пластмаса. Маслата за направляващи трябва да отговарят на изискванията по DIN 51 502, ISO 6743-13 и ISO 3498. Хоризонталните направляващи често се смазват със специални масла CGLP68, HF68 и G 68. Наклонените и вертикални направляващи обикновено се смазват с масла CGLP 220, HG 20 или G 220.
Маслото се подава по централна система и напълно се използва в процеса на приемане (губещи масла). Маслата за направляващи — обикновени смазочни масла с присадки, подобряващи устойчивостта към окисление и антикорозионните свойства. Те също така съдържат противоизносни агенти, противозадирни присадки, ПАВ и добавки подобряващи адгезията (агенти, придаващи лепкавост).
В последните години в металорежещото оборудване все по често се срещат ролкови или линейни направляващи. През 1995 г. девет от дванадесет изследвани станкостроителни предприятия в Германия използвали изключително ролкови линейни направляващи, а четири — хидродинамични и ролкови направляващи. Смазочните масла трябва да разделят подвижните части на ролера в контактната зона, въртейки се в противоположно направление. Смазочното масло също така трябва да притежава мoкрещи характеристики в зоната на контакта (особено, ако се изменя направлението на движението) и надеждно да се защитава от износване и задиране. Такa също то трябва да образува стабилен и ефективен филм в много кратко време. Така то трябва да се подаде в зоната на направляващите чрез централизираната система. Най-често използвани сортове масла CGLP 68 и CGLP 220. Препоръчва се използване на високовискозитетни CGLP 220 масла за направляващи, съдържащи повърхностноактивни компоненти. Алтернативно може да се приемат пластични смазки К2К или аналогични на тях материали.
Маслата за хидродинамични и линейни направляващи трябва да притежават следните свойства:
• химическа съвместимост с всички СОТ;
• добри деемулгиращи характеристики, без лепкави утайки на направляващите;
• нисък коефициент на триене (статичен и динамичен);
• изключване на непостоянно триене (плъзгането и статистическото триене се изменят по време на непостоянното триене, което може да предизвика образуване на неравности на обработващата повърхност в следствие на вибрации предизвикани от металорежещите машини);
• добра течливост в централизирани смазочни системи;
• добра адгезия към направляващите благодарение на съдържанието на присадки;
• добри противоизносни свойства (противозадирни и противоизносни присадки) FZG > 12;
• добра съвместимост с конструкционни материали на направляващите;
• добри антикорозионни характеристики (без черни петна на направляващите);
• съдържание на такива присадки, които се намират в хидравлични масла;
• да отговарят на спецификации и одобрения на хидравлични масла, ако в контурите присъства хидравлично масло и масло за направляващи.

3.3. Шпиндели (главeн шпиндел, работни шпиндели)

Функцията на шпинделите се състои в направляване на режещия инструмент и/или заготовката в зоната на рязане. Освен това те трябва да абсорбират външните сили. Точността и качеството при обработка на повърхностите на изделията зависят от статичното, динамичното и термично поведение на шпинделните лагери. Те се явяват ключов елемент на металорежещите машини. Шпинделите за режещи инструменти могат да се опират на смазваща пластична смазка за ролкови лагери, смазващо масло за ролкови лагери или хидродинамични плъзгащи лагери. Ролковите лагери почти напълно са изместили плъзгащите лагери. За смазване на ролкови лагери (смазване с масло) обикновено се използва напълно отработено масло за централизирани системи или маслена мъгла. Често се използват нисковискозитетни CL/CLP смазочни масла с общо предназначение по DIN 51 517 или ISO VG 5—22 и шпинделни масла FC и FD по ISO 6743-2. Шпинделните масла трябва да смазват и охлаждат. Те трябва да защитават стоманата и медта от корозия, да притежават окислителна стабилност. В зависимост от предназначението си в смазочните масла се добавят противоизносни и противозадирни присадки. Скоростта на въртене на шпиндела се изчислява, като произведение на оборотите (мин-1на среден диаметър на лагера (мм), явявайки се критерии за определение типа на смазване на шпиндела — масло или пластична смазка.

3.4. Скоростна кутия и лагери
Скоростните кутии са предназначени за конверсия и предаване на движение и сила — те се явяват механизми, предаващи енергия. Скоростните кутии в металорежещото оборудване служат за намаляване скоростта на задвижването до скоростта на супорта и т. н. Тези скоростни кутии могат да имат постоянни или избираеми отношения. Регулирането на скоростта често става с помощта на синхронизирани и несинхронизирани мотори. Скоростните кутии биват цилиндрични правозъбни, червячни, чиниесто (коронен), сателитен или планетарен тип.
Натоварването на скоростните кутии на металообработващите машини не е голямо, затова за тяхното смазване често се използват трансмисионни масла и смазочни масла с общо предназначение ISO VG 68 до 320 CLP (DIN 512 517 — датирани през януари 2004 г., СКС или CDK(ISO 6743/6). Червячни предавки често се смазват с трансмисионни масла CLP PG или масла СКЕ на база полигликоли. Синтетични масла CLP НС или CAT на база полиолефини се използват в термично натоварени скоростни кутии.
В скоростните кутии често се плъзгащи лагери (независимо от това, те рядко се използват в металорежещото оборудване) и ролкови лагери. Най-разпространени типове се явяват сачмените и цилиндрични търкалящи лагери. Съответстващи смазочни масла за тях се явяват смазочни масла с общо предназначение и специални трансмисионни масла.

4. Проблеми при смазване на металообработващото оборудване

Много типове смазочни масла и пластични смазки се използват в металообработващото оборудване. Най-често се използват хидравлични масла, масла за направляващи и шпинделни масла, а така също пластични смазки. Затова важен проблем се явява това, че между тези смазочни материали е необходима съвместимост. Теч на хидравлично масло в големи количества може да предизвика замърсяване на СОТ (всяка година в контурите на СОТ попадат хидравлични масла в количества 3—4 пъти превишаващи обема на хидравличната система). В същото време СОТ могат да попаднат в контурите на хидравличните масла през цилиндрите и т. н. Маслата за направляващи и СОТ поради факта, че се намират в тесен контакт трябва да са съвместими. На разработката в областта на универсалните масла (химически близки до смазочните материали), изключващи проблемите на лошата съвместимост, днес се предава приоритетно значение. Първоначалните разработки на семейства течности, т. е. хидравлични, трансмисионни масла, масла за направляващи, шпинделни и СОТ с еднакви пакети присадки, но с различен вискозитетен клас, вече се изпитват в практически условия. Нисковискозитетните масла без присадки вече изпревариха водосмесимите емулсии по обем на използване (тенденция на приемане на масла вместо емулсии). В бъдеще разработките ще бъдат концентрирани на унифицирани системи, състоящи се от едно нисковискозитетно масло, което ще изпълнява функции на СОТ, масла за направляващи и хидравлични течности. Но тази концепция изисква изменение на конструкцията на компонентите на системите, в частност за работа с нисковискозитетни течности. Разработката на съвместими системи е позволила да се икономисат огромни суми, които сега се дават на мониторинг и техническо обслужване на смазочно-охлаждащите емулсии на водна основа, използвани днес (течности за металообработка).

5. Хидравлични течности — нови тенденции, нови разработки

5.1. Област на използване
В Германия 80-85% от хидравличните течности се произвеждат на база минерални масла. От тях приблизително 40% се използват в мобилни хидравлични системи и 60% в индустриални системи. Приблизително 7% от хидравличните масла се използват, като огнеустойчиви течности в подземни мини, металургия и енергетика. Приблизително 7% от общия обем хидравлични течности се отнасят към биологически разлагащи се хидравлични течности за мобилни и стационарни системи. Приблизително 1% от композициите специално се използват в хидравлични системи на предприятия от хранителната промишленост и в производството на напитки.

5.2. Химизъм

Базови течности
Типичните хидравлични течности на 95-98% се състоят от базови течности и на 2—5% от присадки. Както се упомена по-горе най-голяма степен в базовите течности внасят минералните масла, получени от нефт (главно парафинови и нефтенови съединения и базови масла от хидрокрекинг). Към другите базови течности се отнасят основно напълно и частично наситените сложни естери, полигликоли, полиалфаолефини (ПАО) и алкилати.

Присадки
Важни присадки за хидравличните течности са приведени в Таблица 1

Таблица 1. Важни присадки за хидравлични течности

Тип присадки

Химизъм

Антиоксиданти (АО)

Фенолни и алкилни АО, цинков диалкилдитиофосфат (ZnDTP)

Медни дезактиватори

Азотни съединения (триазоли), димеркаптотидиазоли

Инхибитори на корозия стомана / железо

Производни на карбоновите киселини, сулфонати, съединения на янтарната киселина

Противоизносни присадки (AW)

Сложни естери, ZnDTP

Противозадирни присадки (ЕР)

Фосфорни и серни съединения, тиофосфати, сулфурирани въглеводороди (активни и неактивни)

Модификатори на триене

Мастни киселини, полярни съединения, сложни естери

DD присадки (детергенти и дисперсанти)

Са и Mg фосфати, сулфонати, фенолати, полиизобутилен сукцинимид

Антипенни агенти

Силиконови масла, полиметилсилоксани, вещества не съдържащи силиконови масла

Присадки, подобряващи вискозитетния индекс (VII)

Полиметакрилати

Присадки, намаляващи температурата на течливост (РР)

Полиметакрилати

Оцветители

Азобагрила, флуоресцентни багрила

Агенти, придаващи лепкавост

Полиизобутилени, полярни съединения

Приблизително 70% от хидравличните течности на база минерални масла в Европа съдържат цинк, макар че все повече несъдържащи цинк хидравлични течности стават достъпни на европейския пазар. Тези течности в своите композиции не съдържат цинков диалкилдитиофосфат, като многоцелева присадка. Макар че тя може да окаже голямо влияние на експлоатационните характеристики на хидравличните масла, важно е да се отбележи, че самото елементно съдържание на тази присадка решаващ ефект на качеството на хидравличните течности не оказва. В несъдържащите цинк хидравличните течности се намира аналогично количество или по-малко фосфор и сяра (табл. 2).

Таблица 2. Изменение на елементното съдържание на хидравличните течности, съдържащи цинк и несъдържащи цинк

Елемент

Цинкосъдържащи хидравлични течности

Хидравлични течности, не съдържащи цинк

Цинк

200-500 ppm

0 ppm

Фосфор

200-500 ppm

60-500 ppm

Сяра

400-1000 ppm

0-1000 ppm

Сяра (базово масло)

300-1000 ppm

300-1000 ppm

 

Традиционните минерални масла от група 1 съдържат сяра, която положително влияе на противоизносните характеристики и синергетичните функции, например, като добавяне на радикали за повишаване окислителната стабилност. Освен това, определено количество на ароматики е типично за базовите масла от група 1, подобряват разтворимостта на присадките и продуктите от стареенето. Новите хидравлични течности, създадени на основа съвременни базови масла (хидроочистени, хидрокрекирани или ПАО), имат малко или почти нулево съдържание на сяра и ароматика и следователно се нуждаят от по- висока дозировка на присадки за балансиране липсата на сяра и ароматика в съответните базови течности. Някои особено интересни характеристики на хидравличните течности ще бъдат разгледани в следващите раздели. Използването на присадки, несъдържащи цинк и цинкосъдържащи присадки обикновено има забележими различия в характеристиките на хидравличните течности и може даже принципно да повлияе на такива функционални характеристики, като деемулгиращи свойства или DD характеристики.

5.3. Противозадирни и противоизносни свойства

Независмо от това, че изпитанията на помпата на Викерс — традиционен и важен метод за хидравличните течности, получените резултати са недостатъчни за диференциране на съвременните хидравлични течности. Други обичайно използвани методи на изпитания са противозадирни/противоизносни свойства включват четирисачмения тест на "Шел" (DIN 51 530-1.2), използване на изпитателната машина на Брюгер (DIN 51 347-2) и използването на зъбни колела FZG изпитателен стенда{DIN 51 354-2). Тези методи изпитват хидравличните течности, съдържащи различни присадки (всички ISO VG 46). Резултатите показват, че хидравличните течности от DD тип с присадки, не съдържащи цинк, обикновено имат по-добри противозадирни характеристики, отколкото традиционните цинкосъдържащи деемулгиращи хидравлични масла и другите хидравлични масла (табл. 3).

Таблица 3. Типични резултати от изпитани, на противозадирни с противоизносни (ЕР/AW) свойства на различни типове хидравлични течности.

Метод на изпитване

Обикновени EP/AW

Умерени EP/AW

Високи EP/AW

ЧСМ
Противозадирни свойства

1800-2000 Н
• Цинкосъдържащи DD
• Не съдържащи цинк деемулгатори
• Цинкосъдържащи деемулгатори

 

> 2200 Н
• Не съдържащи цинк DD

Брюгер
Противозадирни свойства

20-25 Н/мм2
• Цинкосъдържащи деемулгатори
• Цинкосъдържащи DD
• Синтетично базово масло
• Несъдържащи цинк базово масло, деемулгатори

30-40 Н/мм2
• Цинкосъдържащи DD
• Не съдържащи цинк деемулгатори

> 50 Н/мм2
• Не съдържащи цинк DD

FZG
Противозадирни свойства

11-12
• Цинкосъдържащи DD
• Синтетично базово масло
• Не съдържащи цинк синтетично базово масло, деемулгатори

>12
• Не съдържащи цинк DD
• Цинкосъдържащи DD

 

Викерс
Противозадирни/ противоизносни свойства

< 120 мг, пръстен
< 30 мг, лопатка
• всички издържат (по принцип)

 

 

Т. н.метод FES от FAG се явява сравнително нов метод на изпитание на хидравлични течности за определяне на износването и коефициента на триене на ролковите лагери. Независимо от това, че тази методика на изпитание обикновено се използва за пластични смазки и към трансмисионни масла (DIN 51 819-3), някои автомобилестроители изискват изпитания на хидравлични течности за някои фирмени методи и след "издържане" на изпитанията се допускат за използване. Като цяло може да се каже, че фосфоросъдържащите присадки без цинк повече подхождат за удовлетворяване на високите противозадирни изисквания (например, хидравлични системи с вградени зъбни предавки). Течности, съдържащи в своята композиция цинкосъдържащи присадки, се проявяват добре в режим на смесено триене, където се изискват не само умерени противозадирни, но и добри противоизносни характеристики. Затова многофункционалните противоизносни характеристики обикновено са по-добри от течностите, несъдържащи цинк и пепел.

5.4. DD свойства

Някои OEM предявяват минимални изисквания към пределното съдържание на замърсителите в хидравличните масла. В частност, Daimler-Chrysler съобщава за фирмен метод на Фукс, разглеждащ хартиената хроматография, заключваща се в нанасянето на колоиден графит на хартиена полоса, потопена в смазочно масло. В специални условия се регистрира миграцията на графита. Фирменият метод OEM установява пределна миграция на разстояние 40 мм. Само хидравличните течности, съдържащи избрани диспергиращи присадки и във високи концентрации, издържат тези изпитания (рис. 5).

5.5. Деаeрация

Логично е хидравличните течности с деемулгиращи свойства да имат добри деаериращи характеристики, отколкото течностите с DD свойства. В действителност композициите от съвременните DD присадки не отстъпват или даже превъзхождат деемулгиращите хидравлични течности по техните деаериращи характеристики. Тома е доказано от метода DIN 51381. Всички резултати са показали значение под 10 мин, което отговаря на изискванията на DIN 51 524-2, които описва HLP хидравличните масла с пределни значения от 10 до 13 мин.

5.6. Статически коефициент на триене

Серия от изпитания с използване на наклонен трибометър проведени от SKC Gleittechnik (Техника на плъзгане) в Хобург (Германия). Методът SKC е бил първоначално разработен за изпитания на масла за направляващи и служи за определяне на триещия коефициент на течностите за комбинация пластмаса със стомана. Статическият триещ коефициент за DD хидравлични течности се намира в норми от 0,130—0,177- по-ниски от деемулгирдщите течности (0,214). Превъзходните величини в диапазон от 0,088—0,11 са достигнати със синтетични сложни естери, благодарение на техните полярни характеристики.

5.7. Окислителна стабилност

Необходимите присадки и базовото масло оказват значително влияние на окислителната стабилност. При преход от деемулгиращи композиции към DD композиции се повишава, както хидролитична, така и термичната стабилност.Типът и концентрацията на DDприсадки в композициите влияе на резултатите така, както и типа базово масло. Резултатите, получени по метода TOST (ASTM 943-DIN51 587) са приведени в табл. 4. Правилният избор на хидравлични течности може да доведе до увеличен експлоатационен срок на течностите няколко пъти.

Таблица 4. Примери за резултати от изпитания по метода TOST

Хидравлична течност

Окислително число > 2 мг КОН/г-1

Минимални резултати отговарящи на изискванията на DIN 51 524

1000 ч

Минерално масло, деемулгиращи, ниска концентрация

1200 ч

Минерално масло, DD, умерена концентрация

2300 ч

Минерално масло, DD, висока концентрация

3900 ч

Базово масло хидрокрекинг, DD, висока концентрация

4500 ч

DDDetergents and dispersants — миещо-диспергиращи присадки (детергенти и дисперсанти)


5.8. Устойчивост на срязване

Хидравличното оборудване се експлоатира в широк температурен диапазон, затова са необходими високи вискозитетно-температурни характеристики. Вискозитетният индекс (VI) традиционно се повишава с присадки, подобряващи ВИ, обикновено с полимери. Тези полимери, за съжаление бързо се разрушават, което води до падане на вискозитета. Тук тези характеристики се разглеждат в обновената версия DIN 51 524-3, която описва високоиндексните хидравлични масла (HVLP). Това е метод за изпитване на хидравлично масло на устойчивост към срязване на ролкови лагери с конически втулки. Някои OEMS изискват максимална загуба на срязване в това изпитание(15—20%). Тъй като вискозитета на обикновените HVLP на база стандартни ВИ присадки пада на 30—50% при температура 100 °С, то HVLP трябва да бъдат легирани с помощта на различни химически присадки, което увеличава разходите. Алтернативeн метод на създаване на съвременни композиции се явява използването на базови масла, които съдържат интегрирани натурални, устойчиви на срязване високоиндексни компоненти. Резултати са приведени в табл. 5.

Таблица 5. Резултати от изпитания на високоиндексни хидравлични масла: изпитание на устойчивост на срязване на ролкови лагери с конически втулки по метода DIN 51 350-6 (20 ч, 60 °С, 40 мл)

 

ПАО
HVLP

HEES наситени
HVLP 46

Минерално масло,
обикновено с HVLP 46

HVLP 68,
хидрокрекинг

V–20

2200

1970

1700

5900

V40

46

46

46

68

V100

7,8

8,2

8,9

10,7

VI

140

155

180

150

Загуба на срязване, ΔV100

< 1%

< 1%

< 40-50%

< 10%

В много стационарни хидравлични системи се използват всесезонни (универсални) моторни масла вместо регулярни хидравлични течности. Обикновено се използват SAE 10W-40 и SAE 15W-40. Тези продукти имат вискозитет > 95 сСт при температура 40 °С и в своя състав съдържат полимери, подложени на високи загуби при срязване, което може да доведе до критично намаляване на вискозитета.

5.9. Филтрация на цинкосъдържащи и безпепелни хидравлични течности

Филтрацията на несъдържащи цинк хидравлични масла в значителна степен зависи от типа на химическите присадки. Разработен е многопроходен изпитателен стенд за динамични изпитания. Различни налягания в присъствие на 1 % вода (за по-добра диференциация) се регистрира през определен период от време. В зависимост от стратегията при създаване на композиции хидравлични течности може да се очаква екстремално различни картини на филтрация. В практически условия на този изпитателен стенд са били разработени хидравлични течности с продължителни експлоатационни свойства и с добра филтрация. Резултатите от изпитания на различни цинкосъдържащи и безпепелни хидравлични масла са показани на рис. 6.

На практика преди приемане на цинкосъдържащи смеси и течности, не съдържащи цинк, обикновено се провеждат изпитания на тяхната съвместимост. Електростатичните явления обикновено зависят от използваните течности и материали, използвани за дълбока филтрация. Тъй като електростатичните заряди в течностите зависят главно от проводимостта на течностите, риска от потенциални електростатични заряди в хидравличните течности в много висока степен зависят от присадките, съдържащи се в тези течности (табл. 6).

Таблица 6. Типични данни по проводимост на хидравлични масла от различни типове

Тип хидравлично масло

23 °С

50 °С

Минерално масло, деемулгируемо, цинкосъдържащо

200 пСм /м

800 пСм /м

Минерално масло, ДД, цинкосъдържащо

470 пСм /м

2000 пСм/м

Минерално масло, ДД, циноксъдържащо

8000 пСм /м

40 000 пСм/м

Минерално масло, деемулгируемо, без цинк и пепел

4пСм/м

17пСм/м

Минерално масло, ДД, без цинк и пепел

140пСм/м

690 пСм/м

Минерално масло, ДД, без цинк и пепел

Зб0пСм/м

1100пСм/м

ДД — детергенти и дисперсанти

Металосъдържащите течности с цинкови,калциеви и магнезиеви съединения, като присадки са лишени от такива проблеми, защото тяхната проводимост е под 300 pS/ мин. Присадките провеждат електростатичен заряд на корпуса на оборудването. Независимо от това хидравличните течности, не съдържащи цинк и метали, по-различен начин се държат и не провеждат електростатични заряди, внимателния отбор не съдържащи цинк присадки и нови методи на филтрация позволяват да се достигне адекватна проводимост. От само себе си се разбира, че чистите HL масла без противозадирни/противоизносни присадки имат много ниска проводимост и затова те следва да ги считаме за критични. Специална работна група VDMA активно се занимава с изследване на този проблем.


5.11. Микрограпавини

При приемане на нискоефективни безпепелни хидравлични масла вместо цинкосъдържащи хидравлични течности нерядко се наблюдава ново явление — микрограпавини. Toва са много малки грапавини, равномерно разпределение около буталото в аксиално направление. Наблюдава се също така изменение на цвета, а грапавостта достига до 2 мкм в сравнение с 0,1 мкм на неповредени повърхности. Примери на повредени и неповредени повърхности са показани на рис. 7.

Причина за образуването на тези микрограпавини се явява използването на не съдържащи цинк и безпепелни хидравлични масла с ниски противозадирни/противоизносни характеристики. За оценка на различни хидравлични масла на образуване на микрограпавини в изследователския център "Бузак—Шамбан" в Щутгарт (Германия) е бил разработен специален изпитателен бутален стенд.

В резултат от изпитания се е достигнало до извода, че цинкосъдържащите хидравлични течности и не съдържащи цинк хидравлични течности с високо ниво на правилно подбрани противозадирни/противоизносни присадки обикновено не водят до образуване на микрограпавини. Филмообразуващите свойства също така положително влияят на предотвратяването появата на микрограпавини, затова се препоръчва използване на хидравлични течности DD тип в съчетание с химически присадки, не съдържащи цинк и пепел.
DIN 51 524 за хидравлични течности е бил преразгледан през 2006 г. Били са внесени значителни изменения в определяне нивото на чистота, били са изменени пределно допустимите значения, например, по деаерационни характеристики от 10 до 13 мин, в DIN 51 524-3 е въведен метод на изпитание на устойчивост на хидравлични течности на ролкови лагери с конически втулки (резултатите се очаква да бъдат публикувани).
Според Директива на ЕС 2005/Зб0 ЕС от 2005 г. е била внедрена европейска екомаркировка «Margerite» (Маргарита). Тя се отнася за биологически разлагаеми хидравлични течности, като се опира на спецификацията ISO 15 380. Освен това са усилени изискванията към биологическата разлагаемост и към устойчивостта на хидравличните течности — 50% от всички видове суровини трябва да бъдат получени от възобновяеми източници. Неотдавна е бил преразгледан стандарта ISO 6743-4 по отношение на техническите изисквания към хидравличните течности на база минерални масла.

5.12. Изводи

Днес на световния пазар асортимента от различни хидравлични течности е много широк,също така са многообразни и техническите изисквания към тях. Затова всяка област на използване с отчитане на околните условия трябва да бъде подробно изучена при избор на оптимални хидравлични течности. Оптималният вариант зависи от многото различни характеристики на хидравличните течности. Възможен е избор от течности между цинкосъдържащи и не съдържащи цинк хидравлични течности, синтетични базови масла или минерални с високоефективни присадки или без тях, с деемулгиращи свойства или DD характеристики. Правилният избор на хидравлични течности влияе на експлоатационните характеристики, срокове, готовност, икономическа ефективност на експлоатацията на машините и оборудването и техните съответни хидравлични системи. Хидравличните течности са неотменима течна част от машинното оборудване.

6. Резюме

В технически и в икономически аспекти широкия диапазон от различни спецификации и условия на използване диктуват необходимостта от използване на различни хидравлични течности, които трябва да удовлетворяват много експлоатационни изисквания. В табл. 7 са показани важни характеристики на хидравлични течности и най-важни групи течности.
 
 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.