Тосол или антифриз - има ли разлика?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Автомобилистите отдавна спорят, коео е по-добре – тосол или антифриз и има ли между тези течности какви да е различия? Ще пробваме да разберем в тази статия.

За начало ще разгледаме основните характеристики на тосола и антифризите.

Лубрика Антифриз концентрат - 18 л.

Цена: 56.16 ЛВ

Охлаждащата течност Лубрика Антифриз концентрат е предназначена за всички видове бензинови и дизелови двигатели на леки и товарни автомобили.

Тосол

Тосолът представлява разновидност на антифриза. Както и в болшинството продукти в неговия състав се съдържа етиленгликол, вода, присадки и оцветител. За първи път този материал е бил разработен в СССР в края на 60-те години на XX век. Той е бил замяна на италианския антифриз Paraflu 11. В това време тосола станал търговско име, а неговата рецептура строго се регламентирала от ГОСТ.

В 90-те години производството на оригинален тосол било прекратено. Появило се голямо количество второсортни течности, които и дискредитирали тосола. Днес този материал се произвежда по многочислени ТУ и няма нищо общо със съветския продукт.

Съвременната течност биваа два цвята: син и червен. Синият тосол работи при температури до -40 °C, червения – до -65 °C. Разделението по цвят позволява да се различават тези течности по температурен праг. По състав синия и червения тосол са еднакви, но във втория е по-висока концентрацията на спирт. Обозначими компоненти:

  • Двуатомен спирт (етиленгликол)
  • Дестилирана вода
  • Силикатни присадки (силикати, борати, нитрити, фосфати)

Именно присадките отговарят за работоспособността на охлаждащите течности. Тяхната основна задача се заключава в защита на разклонителните тръби от корозионното въздействие на дестилираната вода и етиленгликола. Ресурсът на тосола съставлява 2-3 години.

Антифриз

Антифриз – това е английско название на охлаждающите течности. Съществуват няколко вида от тези материали: G11, G12, G12+, G13, G13+. Така също се срещат и състави G12++, но те практически са идентични с G13.

По състав антифризите са близки до тосолите. Те също се състоят от 3 основни компонента:

  • Двуатомен спирт (пропиленгликол или етиленгликол)
  • Дестилирана вода
  • Присадки

Но, независимо от сходните компоненти, разника между антифризите и тосолите все пак има, а за някои видове охлаждащи течности е колосална.

G11

Тук се отнасят материали на основа неорганични силикатни присадки: нитрати, амини, нитрити, борати, фосфати, силикати. Тези вещества на вътрешните повърхности на охлаждащитесистеми образуват защитен слой, който осигурява защита от корозия и разрушение.

Този вид антифриз максимално се доближава до тосола. На етикетите на такива течности може да присъства едно от следните обозначения: G11, Traditional coolants, Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology). Експлоатационен срок 2-3 години.

 

G12 и G12+

В антифризите G12 вместо неорганични присадки се използват органични на основа карбонови киселини. Тя за разлика от присадките в течности G11, не образуват защитен слой на всички вътрешни повърхности на охлаждащите системи, а работят само в тези места, където има огнища на корозия. На етикета може да пише: G12, Carboxiliate coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Експлоатационият срок е от 3 до 5 години.

Антифризите G12+ – те са резултат от обединението на минерални и органични присадки. Те се наричат още хибридни. Обозначават се по следния начин: HOAT (Hybrid Organic Acid Technology), Hybrid coolants.

G12++ – това са течности, където органичната основа се съчетава с някои минерални присадки.

Всички тези антифризи се произвеждат по технология на органични киселини, която се нарича лобридна. Обозначава се по следния начин: Lobrid coolants, SOAT coolants.

G13

Този вид антифриз от предишните класове се отличава само по това че е произведен на основа безвредно и екологически чист пропиленгликолов спирт. Останалото е охлаждаща течост G12++.

Да разгледаме отличията на тосола от антифриза.

 

 

Тосол или антифриз?

Тосол и антифриз G11 – това са практически идентични течности. Те са произведени на основа неорганични силикатни присадки: нитрати, силикати, борати, фосфати. Принципът на тяхната работа е еднакъв: вътре в охлаждащите системи те образуват защитен слой, който предотвратява корозия и разрушение.

Коя от тях е по-добра е трудно да се определи. Единственото различие е в цвета- син или зелен. Така че ако възникне въпрос за смяна на тосол на течност G11, то нищо страшно няма да стане- смесими са.

Тосол и антифриз G12, G12+ се различават съществено. Първите два компонента са еднакви – това са етиленгликол и дестилирана вода. А присадките се различават. В антифризи  G12 се използват карбоксилатни присадки, а в G12+ карбоксилатни и силикатни.Това и влияе на принципа на работа на течностите.

Присадките в антифриз G12 се активизират при контакт с огнище корозия, а до този момент се намират в неактивно състояние. В течности G12+ процеса на работа на присадките е сходен, както при G11, или се образува защитен слой на вътрешните повърхности на охлаждащите системи.

Така антифризите G12 и G12+ са по-съвършенни от тосола. Те притежават по-висок експлоатационен срок по-добре се справят с корозията и осигуряват по-ефективно отвеждане на топлината и охлаждане.

Тосол и антифриз G13 – това са абсолютно различни течности. Тяхното сходство остава само дестилираната вода. Отровният етиленгликолиев спирт е заменен с безвредния и екологичен пропиленгликолиев. Присадките тук са хибридни, или същите, като на в антифриз G12+, на основа силикатни и карбоксилатни компоненти. 

В сравнение с тосола антифриза G13 – е най-висока технологична течност. Тя е по-безвредна и отлично защитава от корозия и разрушение. Но и разликата в стойността е значителна. Тосолът струва примерно 10 пъти по-малко от антифриз G13.

Смесване на тосол и антифриз

Да поговорим за смесването. Възможността да се обединят две различаващи се по състав охлаждащи течности се определ от техническите условия и стандарти на автопроизводителите. Ако материалите се изготвят по различни технически стандарти, то компонентите на течностите ще взаимодействат по между си. Това води до загуба на работните свойства на антифризите.

Следва да се отбележи, че цвета на антифриза още не говори за това, че у две различки течности е еднакъв състава. Основно антифризите биват зелени, червени, жълти и виолетови. Но, при това, може да срещнете червен тосол и червен антифриз G12. При тяхното смесване ще стане образуване на утайка, която в последствие ще запуши охлаждащата система, което ще доведе до прегряване на двигателя.

Ако обърнете внимание на свойствата на антифризите, то може да се каже, че тосола може да се смесва само с антифризи G11, G12++ и G13, защото в техния състав влизат силикатни присадки. Смесване на тосол с антифризи G12 и G12+ не трябва.

Веднага възниква също така въпрос за това, може ли да се добави вода в антифриза. В този случай подхожда само дестилирана вода, защото в нея практически не се съдържат неприсъщи вещества. Но това следва само при крайна необходимост. Това е свързано с факта, че при разбъркване концентрацията на течността пада и тя губи част от своите свойства. Например, температурата на кипене пада, а температурата на замръзване се увеличава.

Обобщавайки всичко казано, то може да се направи извод за това, че антифриз и тосол – това е едно и също, а именно – охлаждаща течност. Ако се вземат тосол и антифриз G11, то се оказва, че са практически еднакви материали. Разликата е само в това между останалите видове охлаждащи течности, които са по-съвременни и технологични.

Търсене в магазина

Количка

Обща сума:   0.00 ЛВ
Към количката

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.