Масло в интеркулера. Какво означава?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Една от тенденциите в автомобилестроенето е повишаване мощността на автомобила при едновременно намаляване на работния обем на двигателя.

Съвременното решение на тази задача – установка на автомобила система с турбокомпресор. Въздух от използваната енергия от отработените газове през турбина се подава под налягане в горивната камера. При това се извършва най-добре изгаряне на горивото, увеличава се мощността и общия КПД на двигателя.

За да се повиши ефективността на турбокомпресора между турбината и двигателя се монтира специален охладител – интеркулер.

Чест проблем при експлоатация на турбиран двигател е появата на масло в интеркулера. При этом теряется мощность двигателя.

За да разберем, колко е опасно, а също така отстраняването или предотвратяването на тази неприятност е необходимо да умеем навреме да я забележим и правилно диагностираме.

В тази статия ще се постараем да разгледаме тези въпроси.

Какво е това интерколер?

Интеркулерът е топлообменен апарат, предназначен за охлаждане на нагрят сгъстен въздух, постъпващ под налягане от турбината в двигателя. Това е неотменима част от системата на турбокомпресора.

По същността си това устройство представлява меден или алуминиев радиатор, по тръбите на който преминава и се охлажда сгъстения въздух. Охлаждането се извършва с помощта на въздух или течност.

Обикновено тези апарати се монтират в предната част на автомобила:

 • Пред радиатора на охлаждащата система на двигателя
 • Над двигателя (при това в капака е монтиран специален всмукателен отвор)
 • Отстрани на двигателя под крилото

Течностните интеркулери могат да се установяват на всяко място в автомобила изхождайки от особеностите на неговата компактност.

Първоначално интеркулерите били предназначени изключително за турбирани дизелови двигатели, но днес има решения по турбиране на бензинови агрегати. 

Основни причини за попадане на масло в интеркулера

На пръв поглед е съвършено непонятно, от къде може да проникне масло в интеркулера. Защото в него постъпва сгъстен въздух, на изхода също имаме сгъстен въздух, но охладен.

За да изясним, защо се получава така е необходимо да разгледаме не само устройството на самия агрегат, но и да разберем принципа на действие на турбо системата.

И така ние вече знаем, че нагретия въздух се подава в интеркулера от турбината. Турбината представлява колело с лопатки и действа на принципа на вентилатор. При високи скорости на въртене на турбинаъа се извършва сгъстяване на въздуха със съответно нагряване. Сгъстеният въздух попада в интеркулера.

Турбината се привежда в действие от енергията на отработените газове, които я развъртат до високи скорости.

 • Ако в двигателя възникне повреда, свързана с нарушена вентилация на картера или попадане на моторно масло в изпускателния колектор, то това масло се оказва в турбината. Но това още не е достатъчно за неговото проникване в интеркулера. А ако се наруши херметичността на уплътненията на турбината, то под действието на вакуум, създаден от турбината маслото може да проникне в топлообменния контур, а от тук и в интеркулера
 • Още една честа причина за появата на масло в интеркулера е при проблем с маслените тръби, съединяващи турбокомпресора и картера на двигателя. Деформацията на елементите на маслопровода водят до повишено налягане на маслото в турбокомпресора и  предаване през уплътнителните елементи
 • Следи от масло могат също така да се появят в резултат от силно запушване на въздушния филтър или образуването на пукнатини и нехерметичност във въздуховода, водещ в турбокомпресора. При това в охлаждащия контур се създава вакуум и маслота, разрушавайки уплътнителните турбини, се засмуква от турбокомпресора
 • Отчитайки, че при неизправност на двигателя пари и капки масло могат да се намират в подкапачното пространство, то може да проникне в интеркулера и през неплътни и повреди в съединенията и тръбопроводните системи на турбокомпресора
 • Понякога при непрофесионална установка на системата на турбокомпресора за херметизация на съединенията се използва обикновен херметик. Излишъците при сглобяване вътре в системата са способни да доведат до запушване на системата и образуването на задръстване. Това също може да доведе до проникване на масло в топлообменника.

Основните причини разгледахме.

Опасно ли е попадането на масло в интеркулера?

Да си зададем въпроса – а колко е опасно попадането на масло в охладителя? Може би това не причинява никаква вреда на автомобила и неговата силова установка?

Малко количество масло (25-30 мл) практически винаги присъства в интеркулера и не носи никаква вреда на двигателя.

Но ако маслото е много, то заедно с въздуха се оказва в горивната камера и изменя условията на изгаряне на въздушно-горивната смес. При това няма пълно изгаряне, губи се мощността на двигателя, образува се нагар и коксуване.

Но и това още не е най-страшното. В някои случаи маслото в цилиндрите постъпва толкова много, че е възможно изгаряне и прегряване на двигателя. В резултат – двигателят отива на капитален ремонт.

Диагностика и отстраняване на неизправности

За да се отстрани тази неизправност е необходимо да се извърши диагностика и да се определи, от къде и защо в интеркулера се появява масло.

За първична диагностика при забелязване на масло вътре или отвън на топлообменника или по тръбите е необходимо да се изпълнят следните стъпки:

 • Проверете масления филтър
 • Проверете въздушния филтър и състоянието на въздухопроводите
 • Проверете, не се ли извършва прегряване на двигателя в процеса на експлоатация
 • Проверете състоянието на уплътненията на турбината
 • Проверете състоянието на маслопроводите
 • Проверете нивото на моторното масло в двигателя
 • Проверете работоспособността на вентилационната система на картерните газове

Причината за попадане на масло в интеркулера, по-скоро е свързана с обекти, перечислени в този списък.

Как да постъпите по-нататък, за да се отстрани неизправността?

Запушен масления филтър

При запушване на масления филтър в системата нараства налягането, което натиска и разрушава уплътненията на двигателя. Маслото започва да изтича, а турбината изпуска капки вътре в интеркулера. В този случай филтъра трябва да се замени. Но уплътненията са също разрушени и затова и те трябва да се сменят.

Мръсен въздушен филтър

Замърсеният филтър и замърсения въздухопровод предизвикват разреждане пораи което в цилиндъра постъпва недостатъчно количество въздух. Това води до преобогатена въздушно-горивна смес и не дава на двигателя да работати в оптимален режим. Освен това, поради създалата се разлика в налагането в турбината, а значи и в интеркулера се засмукват капки масло.

Установяването на чист филтър и прочистването на въздуховода намаляват теча на масло и подобряват параметрите на работа на ДВГ.

Прегряване на мотора

При неизправна система на охлаждане или при продължителна експлоатация в тежки режими двигателя може да прегрее и закипи. В резултат на прегряването маслото се разрежда и започва усилено да се изпарява, повишавайки налягането. Уплътненията на турбината се износват, не могат да осигурят херметизация в такива условия. Изтеклото масло от турбината постъпва в интеркулера.

 

В този случай е необходимо да се провери състоянието на охлаждащата система и вентилацията на картера, състоянието на уплътненията на турбината.

Турбината дава теч поради повредено уплътнение
В случай на забелязване на износени или повредени уплъутниения то те трябва да се заменят на нови.


 

Увиване на тръбата за връщане в турбинатаАко на маслената тръба се установят огъвания и деформации, то коригирайте геометрията.

Ако по някаква причина не можете да извършите това, то заненете частта с нова.

 

Повишено ниво на моторно масло


При повишено ниво на маслото, то постъпва в маслопровода към турбината и преминава през уплътненията, от където попада в интеркулера.

Излишното количество моторно масло е нужно да се излее, довеждайки го до ниво установено от производителя. Едновременно е нужно да се определи, защо нивото на маслото се е оказало повишено и в случай на необходимост да се отстрани неизправността.

 

Нарушена система на вентилация на картерните газове


Тази неисправност води до създаване на повишено налягане в картера. При това маслото прониква през маслопровод към турбината и през уплътненията, а след това и чрез потока въздух попада в интеркула.

В този случай следва да се проверява не толкова системата на вентилация, но и да се подложат на диагностика буталата, БЦГ. За правилна диагностика и птстраняване на неизправността в този случай е най-добре да се обърните към специалист.

 

Отстраняване на неизправности

Каквато и да е причината за неизправността, тя следва да се отстрани.

Каквито и действия може да извършите със собствени сили, най-добре е да се посети специализиран сервизен център, който да извърши диагностика и ремонт на професионално ниво.

Общ пункт от работи по отстраняване на незправности се явява почистването на интеркулера от запушване и остатъци масло.

Ако не направите тази процедура, ефективността на охлаждане на въздуха ще остане недостатъчна за достигане на двигателя на оптимални режими на работа. Освен това, остатъци масло заедно с въздуха ще постъпват в цилиндрите, намалявайки качеството на изгаряне на въздушно-горивната смес.

Для почистване интеркулера след да се снеме. С въздушните охладители проблем обикновено няма – за това е достатъчно да се разхлабят скобите и да се отвият няколко болта. Течните охладители се свалят по-сложно. Почистването следва да се извършва със специални средства, препоръчани от производителите. Използване на неподходящи миещи средства без консултация със специалист е нежелателно.

Отделни конструктивни елементи на някои интеркулери могат да бъдат произведени от полимерни материали или еластомери. Използването на агресивни по отношение към тях почистващи препарати и разтворители ще доведат до излизане от строя на цялото устройство.

След това остатъците от почистващия препарат и външните примеси се измиват внимателно с вода. Измиване с високо налягане не следва да се използва, защото е възможно да се повредят клетките на радиатора.

След пълно почистване интеркулера следва да се исуши и установи на място. 

Полезни съвети

Опитните автомобилисти, експлоатиращи автомобили с турбокомпресори съветват периодично да се проверява състоянието на интеркулера и да се почиства от замърсители, които неизбежно се натрупват в клетките – прах, пътна кал, растителен боклук, остатъци от малки насекоми. Това не само съхранява ефективността на топлообмена, но и се явява профилактична мярка за предотвратяване на сериозни проблеми.

При забелязване на следи от  масла на разклонителните тръби или радиатора на интеркулера, то това показва неизправност. В този случай е необходимо да се прекрати или максимално да се ограничи експлоатацията на автомобила, по-бързо да се извърши диагностика и да се отстрани повредата.

Помнете, че експлоатацията на автомобил с неизправен турбокомпресор води до сериозни проблеми на ДВГ.

Търсене в магазина

Количка

Обща сума:   0.00 ЛВ
Към количката

Този уебсайт използва бисквитки  за да подобри услугите ни. Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките и с Декларацията за поверителност преди да продължите.